enertec 1/2015 - Page 58

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. LÄMPÖPUMPPULAITOS KERÄÄ LÄMPÖÄ JÄTEVESISTÄ TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Fortum on rakentanut Espooseen Suomenojan voimalaitoksen yhteyteen uuden lämpöpumppulaitoksen, joka ottaa lämpöä talteen läntisen Uudenmaan puhdistetuista jätevesistä. Kerätty lämpö käytetään hyödyksi kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotannossa. SUOMENOJALLE RAKENNETTU Fortumin lämpöpumppu- ”Bioterminen systeemi toimii niin, että puhdistettu jätevesi laitos sieppaa lämpöenergiaa puhdistetusta jätevedestä sekä – jota aiemmin on johdettu suoraan mereen – on alun perin voimalaitoksen kattiloiden jäähdytysvedestä ja käyttää sitä +10 °C ... +18 °C:n lämpötilassa. Nyt se johdetaan lämpö- kaukolämmön tuottamiseen. pumppuun”, Hannus selittää. Uudenlainen kaukolämpöratkaisu tekee lämmön tuo- ”Lämpöpumpusta lähtee kaukolämpövettä, jonka lämpö- tannosta entistä ekologisempaa. Aloite hankkeeseen tuli tila on noussut +78 °C:een. Jäteveden lämpötila sen sijaan on Fortumilta ja sitä kehiteltiin yhteistyössä seudun vesihuollosta tässä vaiheessa pudonnut +3 °C:n lukemiin.” vastaavan HSY:n kanssa. Laitoksen kaukolämmöntuotannon perustekniikan suunnitteli sveitsiläinen Friotherm AG. Muilta osin suunnittelusta vas- Kuuma kaukolämpövesi johdetaan Suomenojan voimalaitoksen olemassa olevaan kaukolämpöverkkoon. ”Lämmönvaihtimen jälkeen +3 °C:n lämpötilassa olevaa tasi TSS GROUP OY. Insinööritoimisto Audacon Oy:n Erkki puhdistettua jätevettä käytetään vielä kaukojäähdytyksen tuo- Hannus toimi TSS GROUP OY:n yhteistyökumppanina raken- tantoon. Laitoksen lähistöllä kaukojäähdytystä tarvitaan muun nuttamis- ja työmaatoiminnoissa. muassa Ison Omenan liike- ja metrokeskuksessa.” Vastaavanlaisia laitoksia jo Helsingissä ja nelia pi