enertec 1/2015 - Page 56

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. KOLLAJA TOISI MERKITTÄVÄSTI LISÄÄ KOTIMAISTA UUSIUTUVAA SÄÄTÖVOIMAA Kollaja-hanke toisi jopa kolmanneksen tuulivoimatavoitteen toteutumisen tarvitsemasta säätövoimasta. Yhteiskunnallisen keskustelun tehtävänä on harkita, voisiko Iijoelle tulevaisuudessa rakentaa lisää uusiutuvaa ja kotimaista säätövoimaa siten, että se ei vaaranna luontoarvoja tai vaelluskalojen palauttamista. Säätösähköä tulvavesistä Vesivoima soveltuu erinomaisesti sähkön kulutuksen ja tuo- Kollaja-hankkeen avulla voitaisiin hyödyntää Iijoen viiden voi- tannon nopeaan tasapainottamiseen. Se voidaan pysäyttää ja malaitoksen ohi nyt virtaavia tulvavesiä ja siten lisätä selvästi ottaa käyttöön hyvin nopeasti. Vesivoima on hyvin tehokasta, laitosten energiatehokkuutta. Suomi tarvitsee lähivuosina mer- jopa 90 prosenttia veden energiasta saadaan sähköksi. Vesi- kittävästi lisää sähkön kulutusta ja tuotantoa tasapainottavaa voima on uusiutuvaa, päästötöntä ja kotimaista energiaa, säätövoimaa. Säiden mukaan vaihteleva sähkötuotanto edel- jonka lisääminen parantaisi Suomen energiaomavaraisuutta. lyttää samalla tasapainottavan säätövoiman lisäämistä. Kollaja toisi 100 megawattia lisää säätövoimaa. Se on kolman- Luontoarvot tärkeänä osana suunnitelmien nes siitä lisämäärästä, jota tuulivoimatuotannon lisääminen tarkentamisessa Suomessa edellyttää. Pohjolan Voiman nykyinen Kollaja-hanke on täysin erilainen 54 enertec 1/ 2015