enertec 1/2015 - Page 55

LISÄÄ TYÖTURVALLISUUTTA SÄHKÖASENNUSTYÖMAILLE TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Kun työmaalla tehdään vahvavirtaasennuksia, työssä on syytä käyttää asianmukaisia työmaadoitusvälineitä ja jännitteenkoettimia. Välineiden turvallisuutta varmistetaan nykyisin kansainvälisellä IEC 61230 -standardilla. Viime kädessä työnantaja vastaa työturvallisuudesta. ”SÄHKÖASENNUSTYÖMAILLA KÄYTETTÄVÄT työturval- ”Yleensä koulutuksessa käydään läpi oikosulkukestoisuuk- lisuusvälineet ovat oleellinen osa tuotevalikoimaamme”, kertoo sia, maadoitusten tekemistä ja purkua sekä jännitteettömyy- WestimQpower Oy:n toimitusjohtaja Anne Immonen. den varmistamista. Asentajilla on oltava koko prosessi hallin- Vuonna 2012 perustettu WestimQpower tuo maahan muun muassa saksalaisen Pfisterer Kontaktsysteme GmbH:n nassa.” ”On oleellista todeta jännitteettömyys jokaisessa työkoh- valmistamia työturvallisuusvälineitä, joilla on Suomessa noin teessa. Jos asentaja välillä poistuu paikalta, sen jälkeen on 30 prosentin markkinaosuus. syytä uudelleen tarkistaa, ettei joku ole sillä välin kytkenyt jän- ”Välineiden yleisimpiä käyttökohteita ovat sähkölaitosten nitteitä taas päälle.” ja voimayhtiöiden työmaat, voimajohdot, muuntamot, kiinteistösähköistys sekä sähköradat.” Asentajien työturvallisuus edellyttää Immosen mukaan Välineitä joka lähtöön Työmaadoitusvälineitä valmistetaan erilaisiin käyttötarkoi- muun muassa työmaadoitusvälineiden sekä jännitteenkoetti- tuksiin: sisä-, ulko- ja sadekäyttöön, samoin kuin eri jännite- mien käyttöä. Valitettavasti työtapaturmia sattuu aika ajoin. tasoille sekä erityyppisiin asennuskohteisiin. ”Varsinkin viime aikoina työturvallisuuteen on alettu kiinnittää valtakunnallisesti yhä enemmän huomiota. Jännitteenkoetin on halpa henkivakuutus”, Immonen korostaa. Mahdolliset jännitealueet esimerkiksi Pfistererin malleissa vaihtelevat välillä 1 kV – 420 kV (kilovolttia). ”Tyypillisesti työmaadoitusvälineillä on parin kolmen viikon toimitusaika, mutta yleisimmin käytettyjä malleja voi löy- Jännitteettömyys on varmistettava Ennen asennusten aloittamista työmaadoituksessa tarvitaan kunnossa olevia ja oikein mitoitettuja työturvallisuusvälineitä. ”Tärkeintä on todeta jännitteettömyys ennen töihin ryhtymistä. Työmaadoitusvälineiden on oltava oikean pituisia ja tyä varastosta nopeamminkin”, Immonen arvioi. Hänen mukaansa alan työturvallisuutta on kehitetty, mutta maadoitusvälineiden käytössä Suomessa olisi yhä parantamisen varaa. ”Edelleen on käytössä huonokuntoisia laitteita, jotka olisi niissä on oltava riittävän suuret oikosulkukestoisuudet”, toteaa syytä poistaa käytöstä ja vaihtaa uusiin. Jos työmaadoitusvä- Immonen. line on ollut jossakin vaiheessa oikosulussa, kyseistä laitetta ei ”Maadoituksia saa tehdä vain koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö. Työmaadoitusvälineet on aina tarkistettava ennen käyttöä ja tarkistutettava ulkopuolisella tarkastajalla saa käyttää.” ”Viime kädessä työnantaja vastaa siitä, että sähkötyöt ovat tekijöilleen turvallisia.” vähintään kerran vuodessa.” Immonen tähdentää, että työmaamaadoitukseen perehdyttäminen on osa työnantajan vastuulla olevaa työturvallisuutta. Lisätietoja: www.westimq.fi 1 / 2015 enertec 53