enertec 1/2015 - Page 53

Business Planning & Logistics ISA 95 Production Scheduling, Operational Management, etc. Level 4 Manufacturing Operations Management ISA 95 Dispatching Production, Detailed Production Scheduling, Production Tracking, etc. Level 3 ISA 95 Level 2 ISA 95 Batch Control Continuous Control Discrete Control Level 1 ISA 95 Level 0 Field Instruments © Elomatic ”Tuotantovälineiden kuntoa on valvottava ja huollettava Turvallisuutta ja tiedon jalostusta säännöllisesti ja ennakoivasti. Tehtaan kunnossapito ja tuo- Teollisen internetin yleistymisen myötä tietoturvallisuuden mer- tannon tehokkuuden seuranta (OEE = Overall Equipment kitys kasvaa myös automaatiojärjestelmien yhteydessä ja niitä Effectiveness) sekä olosuhdevalvonta ovat mukana MES-ohjel- yhdistävissä verkoissa. Yleisesti paljon esillä ollut kyberturvalli- mistopaketissa.” suus on haasteena myös teollisuusverkoissa ja toimittaessa eri ”Viime kädessä riippuu asiakkaasta ja toimialasta, millaisia sovelluksia otetaan mukaan”, toteaa Arto Ahlberg. järjestelmien välillä. ”Turvallisuusnäkökohdat on otettava huomioon. Teollinen Esimerkiksi lääketeollisuuden sovellukset – joita myös on internet-verkko on yhteydessä maailmalle. Niinpä verkkoon saatavilla – edellyttävät erityistä tarkkuutta sekä huolellista suun- tarvitaan palomuureja, siltoja ja tietoturvaohjelmistoja, jotta nittelua ja koko toimintaketjun hallintaa (GAMP). vahingoilta vältytään”, Åberg muistuttaa. Teollisuusautomaatiota kaikkiin tilanteisiin ilkivalta sekä tietovarkaudet, tietysti myös järjestelmien omis- Automaation kokonaisuuden hallinta on viime vuosina tullut yhä tajilta ja käyttäjiltä vaaditaan kurinalaista ja ohjeistettua toi- vaativammaksi. Myös tiedon säilytys on tärkeä kysymys, ja sitä mintaa. Tyypillisesti riskeinä ovat järjestelmiin kohdistuva ulkoinen varten tuotantoautomaation eri tasoilla onkin erilaisia tietokantoja ja palvelinratkaisuja. ”Tuotannon tiedonhallinnassa esimerkiksi koko tuotetiedon sisältävä tietokantarakenne on arvokas tietopankki. Se tukee muun muassa tuoteturvallisuutta sekä tuotteiden luotettavaa seurattavuutta”, Jari Åberg sanoo. Erityyppiset tietokantasovellukset ovat hänen mukaansa tyypillisiä Elomaticin sovellussuunnittelun automaatiojärjestelmälaajennuksia. ”MES hyödyntää uusinta tekniikkaa. Järjestelmän komponentit ovat dokumentoituja ja laadultaan varmennettuja. Suunnittelun yksi periaate on, että kriittisten komponenttien on oltava korvattavissa tai niiden pitää olla jopa kahdennettuja.” Myös rajapintojen yhteensopivuutta, josta usein aiheutuu Toisaalta yleisessä internetissä ja toimistoverkoissa on jo nyt liikkeellä erilaisia tietokoneviruksia ja haittaohjelmia. Samat ’pöpöt’ voivat kulkeutua myös teollisen internetin puolelle, joko vahingossa tai tahallisesti levitettyinä. ”Tietoturvaa ei voida ohittaa – se on pakollinen lisä, jonka on oltava kiinteästi mukana järjestelmien toteutuksissa. Ellei sitä ole, ongelmia tulee varmasti”, varoittaa Åberg. ”Turvallisuuden rakentaminen vaatii kuitenkin vankkaa järjestelmäosaamista.” Arto Ahlberg muistuttaa, että järjestelmiin kerättävän tiedon määrä kasvaa koko ajan. ”Itse asiassa käytettävissä olevan tiedon määrä moninkertaistuu vuosittain. Laitteiden määrä lisääntyy, ja kokonaisuuden hallinta tulee jatkuvasti haasteellisemmaksi. Teollinen inter- ongelmia ohjelmisto- tai moduulipäivitysten yhteydessä, on tes- net liittää järjestelmiä yhteen, laajentaa datan käytettävyyttä tattu huolellisesti. laajemmalle kokonaisuudelle.” ”Tavoitteena on, että