enertec 1/2015 - Page 50

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. Sähkö- ja tietoverkkoalan valoisat näkymät heijastuvat Verkosto 2015 -messuihin TEEMANA VERKKOJEN RAKENTAMINEN JA TOIMINTAVARMUUS Verkosto-messut kokoavat sähkö- ja tietoverkkoalan toimijat 28.–29.1.2015 Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen. Jo 130 näytteilleasettajaa on varmistanut ennätysajoissa osallistumisensa tähän suosiotaan kasvattaneeseen ammattimessutapahtumaan, mikä merkitsee alle kymmentä vapaata osastopaikkaa. Ajankohtaisia keskustelunaiheita messuilla ovat erityisesti uusi sähkömarkkinalaki ja verkkoliikennetoiminnan nopea kehitys. Verkosto 2015 esittelee kattavasti sähkö-, tele- ja tietoverkkoihin, verkkotuotteisiin ja -palveluihin, sähköautoinfraan, tie- ja katuvalaistukseen sekä liikenteen informaatiojärjestelmiin liittyviä tuotteita ja palveluita. ”VERKOSTO-MESSUJEN SUOSIO on ollut huikea. Yritys- Tampereen Verkosto-messuista on muodostunut sähkö- ja ten kiinnostus tapahtumaa kohtaan on suoraan seurausta siitä, tietoverkkoalan ammattilaisten päätapahtuma erityisesti verk- että sähkö- ja tietoverkkoala elää nyt voimakasta kasvun ja kojen suunnittelun ja rakentamisen osalta. Keskeisiä teemoja kehityksen aikaa. Vaikka Suomen kasvu mataa edelleen, verk- tulevilla messuilla ovat uusi sähkömarkkinalaki ja sen tuo- koliiketoiminnan saralla näkymät ovat erinomaiset ja inves- mat muutokset, pientuottajat osana sähkö- ja energiaverkkoa, tointeja on luvassa ainakin vuoteen 2028 saakka. Messujen myrskytuhoihin varautuminen, valokaapeli- ja tiedonsiirtover- ohjelma on myös saatu pääosin valmiiksi. Energiateollisuus kot sekä sähköautojen latausverkosto. Laajan osastotarjonnan, ry:n seminaari ja Verkkopäivät tarjoavat erittäin monipuolisen seminaarien ja tietoiskujen lisäksi messuilla on luvassa verkon- kokonaisuuden alan ammattilaisille. Muussa ohjelmassa noste- rakentamisnäytöksiä. taan esille muun muassa sähköverkkojen rakentamisen investointitehokkuus ja tuottavuus, urakoinnin uudet tuulet, jakelu- Miljardi-investoinnit verkkoon puhuttavat verkon kustannustehokas kaapelointi ja maadoitus, taajamien Energiateollisuus ry:n seminaarissa kuitukaapelointi, voimajohtorakentaminen sekä maakaapeli- Energiateollisuus ry järjestää keskiviikkona 28.1.2015 klo verkon suojaus. Lisäksi kuullaan esimerkiksi entistä energiate- 13.00–16.00 Miljardi-investoinnit verkkoon -seminaarin. Tilai- hokkaampien rakennusten vaikutuksista puhelinten kuuluvuu- suuden aiheita ovat investointisuunnitelmat ja niiden toteu- teen, energian tuotannon ja lisääntyvän kulutuksen tasapainon tus, lupien saanti, palvelutuottajien odotukset viranomaisilta, hallinnasta sekä alan uusista ratkaisuista”, kertoo projektipääl- verkonrakentajien visiot, näkemykset laajakaistasta sekä säh- likkö Raimo Pylvänäinen Tampereen Messut Oy:stä. köllä saatava hyvinvointi. Puhumassa ovat Tampereen Vera 48 enertec 1/ 2015