enertec 1/2015 - Page 40

VERKKOA JA VOIMALAITOKSIA HUOLLETAAN JATKUVASTI TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVA: VAPO Kaukolämpöverkon pitäminen toimintavarmana vaatii monenlaisia huoltotöitä. Alan yrityksille on tarjolla niin verkon, voimalaitosten kuin venttiilienkin huolto-, kunnossapitoja asennuspalveluja – sekä huoltoseisokkien aikana että niiden väliaikoina. Ammattiväki huolehtii siitä, että erikoisiakin varaosia saadaan käyttöön ja että varoventtiilit toimivat kuten niiden pitääkin. LÄMPÖVERKON JA -laitosten huollon ammattilaisilla on kii- Oy:llä on lisäksi Imatralla tukikohta, josta pystytään hoita- rettä varsinkin keväällä, kesällä ja syksyllä, jolloin kaukoläm- maan vastaavia töitä lyhyellä varoitusajalla Itä-Suomen teolli- pöyhtiöt pitävät suurimman osan huoltoseisokeistaan. ”Toki talvikaudellakin tehdään korjaustöitä ja ennakoivaa huoltoa. Laitoksille saattaa myös tulla yllättäviä alasajoja”, kertoo kunnossapitoyhtiö JS Oy Pietarsaaren toimitusjohtaja Pekka Viita-aho. suuskeskittymissä. ” Työturvallisuus Määräaikaishuollot tehtävä on tärkeää, huolellisesti vaikka kiireellisiäkin Kesäaikaan laitosten seisokkihuollot vaati- töitä tehdään. vat paljon henkilöstöä monelle työmaalle. JS on erikoistunut teollisuuden ja kaukoläm- ”On haasteellista saada työvoima riittämään, varsinkin jos tulee viime hetken pöalan venttiili- ja muihin huoltoihin sekä varaosien valmistuk- aikataulumuutoksia. Huoltoseisokkeihin lähtee kuitenkin aina seen. Yhtiö toimii koko Suomessa. Sen tytäryhtiöllä Armatek ennalta sovittu määrä asentajia”, Viita-aho sanoo. 38 enertec 1/ 2015