enertec 1/2015 - Page 39

Myös tekniikkaa pyritään kehittämään asiakasystävälli- ”Toisaalta, jotkut alan yritykset ovat nyt ottaneet aivan semmäksi. uuden asenteen asiakasviestintään.” ”Alkuvuonna 2015 valmistuu muun muassa tutkimus, jossa Laatumerkkijärjestelmässä mukana olevat kaukolämpöyri- on selvitetty minkälainen rakennuksen tulisi olla, jotta se ottaisi tykset aikovat lähteä luomaan entistä vuorovaikutteisempaa sisään mahdollisimman paljon aurinkoenergiaa. Tämä ylimää- asiakkuussuhdetta, yhteistoiminnassa asiakkaiden kanssa. räinen aurinkolämpö otettaisiin talteen paremman Kyselyissä monet asiakkaat ovat pitä- talotekniikan ja yhdistetyn kaukolämpö- ja jääh- neet yritysten ulkoista viestintää vai- dytysverkon avulla.” Kyseessä on Helsingin Energian vetämä hanke, jossa on useita rahoittajia ja toteuttajia. Selkeämpää viestintää ” Jo kahdeksalla keasti ymmärrettävänä tai puutteelli- paikkakunnalla sena. on kaukojäähdytysliiketoimintaa. kohtaisia ongelmia. ”Kaukolämpöhän on alueellista liiketoimintaa. Voi olla, että kaikki lämpöyhtiöt eivät ole aina keskustelleet asiakkai- Alalla on onneksi nähty toisenlaisiakin esimerkkejä. Kaukolämpöyhtiöiden asiakasviestintää halutaan kehittää ja tehostaa, koska siinä on todettu jonkin verran alue- ”Kritiikkiä on esitetty esimerkiksi hinnoittelun epäselvyydestä.” ”Vuonna 2014 Wiitaseudun Energia sai tunnustuspalkinnon siitä, että yhtiö oli muun muassa järjestänyt asiakkaille rahoitusta kaukolämpöverkkoon liittymistä varten.” ”Jatkossa tarvitaan lisää tämäntyyppistä uutta ajattelua, den kanssa, vaan ovat vain lähettäneet tiedotteita”, Kohopää jolla asioita helpotetaan asiakkaan näkökulmasta”, Kohopää muotoilee. painottaa. KUVA: FORTUM OYJ 1 / 2015 enertec 37