enertec 1/2015 - Page 38

KUVA: ARI MONONEN KAUKOLÄMPÖYHTIÖIDEN ’REILU KAUKOLÄMPÖ’ -laatumerkki tuli alun perin käyttöön vuonna 2006. ”Sittemmin laatumerkkijärjestelmää on kehitetty”, kertoo kaukolämmön asiantuntija Antti Kohopää Energiateollisuus ry:stä. ”Laatumerkki on työkalu, jonka avulla pyritään saamaan alan yritysten toiminnan standardit korkeammalle tasolle. Järjestelmä perustuu vapaaehtoisuuteen.” Kohopään mukaan on vaikea arvioida, missä määrin laatumerkki on tähän mennessä vaikuttanut kaukolämpöyhtiöiden asiakaspalvelun ja uusien palveluiden kehittämiseen. ”On kuitenkin selvää, että kaukolämmön käyttäjät haluavat nykyistä enemmän palveluja ja ovat myös valmiita maksamaan niistä”, Kohopää toteaa. Uusia ideoita Esimerkiksi älykkäiden kaukolämpömittarien käyttöönotto Suomessa on jo tehnyt joitakin uusia asiakassovelluksia ja internetissä toimivia online-palveluita mahdollisiksi. Asiakkaat voivat seurata vaikkapa lämmönkulutuksensa kehitystä ja kulutusmäärien vaihtelua. ”Yhtenä uutena palveluryhmänä mukaan on tullut kysynnän joustoon liittyviä palveluita. Tässä Fortum Oy:llä ja Senaatti-kiinteistöillä on juuri nyt meneillään pilottihanke, joka koskee tuntihinnoiteltua kaukolämpöä”, Kohopää täsmentää. ”Tätä nykyä kehitellään myös entistä tarkemman kulutusmittaustiedon hyödyntämistä. Tietojen avulla voitaisiin muun muassa selvittää, miten hyvin asiakkaan kaukolämpölaitteet toimivat. Tähän liittyen energiayhtiöillä voisi olla tarjolla pal- ”Kulutusmittaustietojen avulla voitaisiin muun muassa selvittää, miten hyvin asiakkaan kaukolämpölaitteet toimivat”, Energiateollisuus ry:n Antti Kohopää kertoo. velu, jossa korjattaisiin mittaustiedon perusteella havaittuja vikoja.” ”Toki huolto- ja kunnossapitosopimuksia voidaan muutoinkin solmia asiakkaiden kanssa. Tähän mennessä on ollut selvä suuksia kaukolämmön eri ominaisuuksien tuotteistukseen ja työnjako, jonka mukaan kaukolämpöyhtiö on huolehtinut ver- kaupallistamiseen. kon toiminnasta vain mittarille asti. Nyt tämä raja on kuiten- ”Nämä ominaisuudet voivat liittyä vaikkapa kaukolämmön kin vähitellen lieventymässä, ja monet yhtiöt ovat valmiita otta- toimitusvarmuuteen tai hintavakauteen. Sellaisia ominaisuuk- maan lisävastuuta myös asiakkaan laitteistoista.” sia voitaisiin kenties tuotteistaa”, Kohopää pohtii. ”Jo nyt yhtiöt pyrkivät lisäämään kaukolämmön toimitus- Kaukojäähdytys tuo monia varmuutta sellaisille asiakkaille, joiden oman mahdollisuuksia toiminnan kannalta kaukolämpö on erityisen Palvelujen kehitystyötä yhtiöissä jatketaan – ja ehkäpä aivan perustellusta syystä. ”Toistaiseksi sellaiset lisäpalvelut, jotka ihan oikeasti tuottavat lisäarvoa kaukolämpöasiakkaille, ovat olleet vielä lastenkengissä”, Kohopää myöntää. ”Kehitystyö kuitenkin jatkuu hyvää vauhtia, ja ” Monet oleellinen tekijä. Muun muassa sairaaloille on yhtiöt ovat toimitettu varajärjestelmiä, jotta kaukolämmön valmiita ottamaan lisävastuuta ja kaukojäähdytyksen saatavuus on pystytty varmistamaan.” Kohopään mukaan alalla nähdäänkin myös asiakkaan kaukojäähdytys ja siihen liittyvä liiketoiminta laitteistoista. voimakkaasti kehittyvänä uutena osa-alueena. nyt meneillään on myös hanke, jossa selvitetään muun muassa kaukolämpöyhtiöiden palveluliike- ”Nyt jo kahdeksalla paikkakunnalla on kaukojä