enertec 1/2015 - Page 36

LISÄÄ PALVELUA KAUKOLÄMPÖASIAKKAILLE TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVA: VAPO Älykkäät kaukolämpömittarit ja muut nykyajan tekniset ratkaisut tuovat kaukolämmön käyttäjille uudenlaisia palveluita. Samaan aikaan kaukolämpöyhtiöt pyrkivät parantamaan asiakaspalvelua esimerkiksi kehittämällä viestintäänsä ja huoltamalla lämpöverkkonsa entistä toimintavarmemmiksi. Laatua parannetaan myös laatumerkkijärjestelmän avulla. 34 enertec 1/ 2015