enertec 1/2015 - Page 32

KUVA: CELLTECH OY Varavoima-akusto Jämsässä ”Jos tarvitaan paljon syklejä ja akuston on oltava kevyt, Yhdestä varavoimakoneesta saadaan yleensä enintään 2,5 litium-tyyppinen akku voi olla oikea valinta. Toistaiseksi niitä megawattia (MW) varavoimatehoa. ”Koneita voi kuitenkin olla useita rinnakkain, jolloin niistä on käytetty varavoimaratkaisuissa melko vähän – lähinnä smart gridin eli älykkään sähköverkon saadaan aikaiseksi suurikin varavoimalaitos. Sellaista tarvitaan vaikkapa tietokonekeskuksessa”, Sumusalo arvioi. Akuilla turvataan älykkäitä verkkoja Aggregaattien lisäksi erilaisia akkujärjestel- ” Akustot syöttävät varavoimaa muun muassa monille energiakonteissa, jos tarvitaan suurta tehoa pienellä purkautumisajalla”, selostaa Kanerva. Energiakontista saadaan hänen matkapuhelimien mukaansa enimmillään jopa 60 mega- tukiasemille. wattituntia (MWh) varavoimaa. ”Juuri uusiutuvan energian sähkö- miä on käytetty varavoiman syötössä jo kym- verkoissa, joissa tuuli- ja aurinkoener- meniä vuosia. ”Ensi alkuun varavoima-akut olivat avoimia ja niihin piti gian tuotantomäärät ovat epätasaisia, verkon stabiilisuus voi lisätä vettä kerran kuukaudessa. Nykyisin vettä tarvitsee lisätä häiriintyä. Näissä tapauksissa kulutuspiikke