enertec 1/2015 - Page 31

Varavoimakoneiden myynti ja huolto on hänen mukaansa ”Taajuusmuuttajakäytöt ovat suositeltavia. Lisäksi on katsottava varavoimakoneelle sopiva sijoituspaikka”, toteaa Sumu- yksi Machinery Oy:n kasvavista liiketoiminta-alueista. ”Vaikka joulukuun 2014 myrskyt olivat aiempiin verrattuna pieniä, niistäkin aiheutui sähkökatkoja muun muassa 14 000 salo. ”Varavoimakone tarvitsee paljon ilmaa, joten sitä pitäisi kotitaloudelle. Sähkösuunnitelmia laadittaessa kannattaa miet- olla saatavissa asennuspaikalle. Toisaalta pakokaasut on voi- tiä, millaisia riskejä voi aiheutua siitä, että varavoimaa ei ole tava ohjata pois kiinteistöstä. Tyypillinen ratkaisu on, että varavoimakone sijoitetaan jonkinlaiseen saatavilla.” Kiinteistöissä varavoimalla voidaan verkkovirran katketessa pitää toiminnassa vaikkapa tärkeitä vesipumppuja. Toisaalta varavoimalaitteistoille on käyttöä myös sähkö- ja kytkinasemilla, jotta ohjauslaitteet pysyvät käyttökunnossa ja virtaa saa- ” konttiin.” Taajuusmuuttajakäytöt ovat suositeltavia. daan tarvittaessa reititettyä jakeluverkkoon vikakohdan ohitse. ”Suuritehoisten varavoimajärjestelmien käyttäjiä Suomessa ovat esimerkiksi datakeskukset, teleoperaattorit sekä energialaitokset”, Sumusalo luettelee. Osa varavoimakoneista toimitetaan käyttöpaikalle säänkestävässä kotelossa ja polttoainesäiliöllä varustettuna. ”Taajamissa on ehkä kiinnitettävä huomiota myös laitteiden äänitasoon. Varavoi- makone saadaan kyllä hiljaiseksi, mutta äänenvaimennus nostaa kokonaishintaa.” Jos varavoimakone sijoitetaan vaikkapa pohjavesialueelle, mahdollisiin öljyvuotoihin on varauduttava turvavuotosäiliöiden ja vuotoaltaiden avulla. Kaikkeen pitää varautua ”Siirrettävä aggregaatti voi olla asennettuna kiinteästi esi- Laitteistoja hankittaessa on ensiksi pohdittava, kuinka paljon merkiksi perävaunuun. Tällaisessakin tapauksessa pitää ottaa varavoimatehoa tarvitaan. Tehoja laskettaessa on syytä ottaa huomioon mahdolliset öljyvuodot”, Sumusalo mainitsee. huomioon myös varmennettavien moottoreiden käynnistysvirrat. Automaattitoiminen varavoimakone tarkkailee sähköverkon tilaa ja kytkeytyy päälle, jos verkossa ei ole virtaa. 1 / 2015 enertec 29