enertec 1/2015 - Page 30

Energialaitoksilla käytetään monen tyyppisiä suuritehoisia varavoimakoneita. Vaikka sähköverkot yleensä toimivat luotettavasti, voimakkaat myrskyt ovat Suomessakin katkoneet sähköjä laajoilta alueilta. Varavoimaa tuottaville aggregaateille ja akuille on tarvetta, sillä monet nykyajan tekniset laitteet edellyttävät tasaista ja hyvälaatuista sähkönsyöttöä. Jatkuva sähkönsaanti on jopa elintärkeää muun muassa sairaaloissa ja eläintiloilla sekä sähkö- ja televerkon kriittisissä kohdissa. VARAVOIMAKONETTA KÄYTETÄÄN korvaamaan vaki- Tärkeisiin kohteisiin paljon varavoimaa tuinen sähkönsyöttö, kun virtaa ei jostakin syystä saada jake- Viime aikoina esimerkiksi Machinery Oy on toimittanut suuri- luverkosta. Käytännössä laite on usein polttomoottorin ja säh- tehoisia varavoimalaitteistoja. Usein tällaiset varavoimaprojek- kögeneraattorin yhdistelmä eli aggregaatti, jolla sähköä saa- tit ovat ’avaimet käteen’ -tyyppisiä hankkeita, joissa laitetoimit- daan tuotettua poikkeustilanteissa. tajalla on kokonaisvastuu niin suunnittelusta, rakentamisesta Pienet varavoimakoneet toimivat bensiinillä, mutta useimmin aggregaattien käyttövoimana on diesel. Suurilla varavoimalaitteistoilla on Suomessa kymmenkunta kuin käyttöönottotarkastuksistakin. ”Suomessa on perinteisesti luotettu siihen, että sähköä saadaan pistorasiasta. Viime vuosien myrskytuhot ovat kuitenkin toimittajaa, jotka tarjoavat laitteille myös huolto- ja varaosa- osoittaneet, että sähköverkko voi olla haavoittuva”, muistuttaa palvelua. Pienemmillä laitteilla on noin 35 maahantuojaa, Machinery Oy:n varavoimalaitteiden myyntipäällikkö Keijo joista suuri osa tuo laitteita maahan vain satunnaisesti. Sumusalo. 28 enertec 1/ 2015