enertec 1/2015 - Page 27

Intellix BMT 300 -analysaattorin läpivientianturi on kytketty muuntajan läpivientieristimeen. Kannettava analysaattori painaa 11 kg ja on pienen mat- ”Etuna läpivientieristimien online-mittauksesta on muun kalaukun kokoinen. Sitä voidaan kuljettaa esimerkiksi huolto- muassa se, että mittausta voidaan tehdä jatkuvasti ilman käyt- autossa. tökeskeytystä ja läpivientieristimen todellisessa käyttölämpöti- Jos kaasujen pitoisuudet nousevat ja käytettävä analysaattori mittaa analyysissä tarvittavat vikakaasut erikseen, vikatyyppiä voidaan arvioida yleisesti käytössä olevien diagnosointitekniikoiden – kuten Duvalin kolmion – avulla. ”Duvalin kolmiossa seurataan esimerkiksi metaanin, etylee- lassa.” Kontolan arvion mukaan muuntajat ovat sinänsä melko pitkäikäisiä laitteita. ”Kantaverkon päämuuntaja voi kestää käytössä jopa 50–70 vuotta. Toisaalta esimerkiksi metalliteollisuuden sulatus- nin ja asetyleenin suhteellisia pitoisuuksia ja muutoksia niissä. muuntajat ovat kovassa käytössä ja kuluvat paljon nopeam- Kolmio kertoo, minkälainen vika muuntajassa voi olla”, sanoo min.” Kontola. Myös yksittäisten kaasujen pitoisuuksista voidaan joskus päätellä paljon. Esimerkiksi hiilimonoksidin lisääntyminen viittaa muuntajan paperieristeen ylikuumenemiseen. Monet ovat sitä mieltä, että uudet muuntajat kestävät käyttöä huonommin kuin vanhat. ”Nykyajalle on myös tyypillistä, että muuntajia pyritään käyttämään niin kauan kun se on kunnon ja riskien kannalta mahdollista.” Läpivientieristimienkin kuntoa voidaan seurata Toisaalta, vaikka vanhat muuntajat ovat ehkä pitkäikäisem- Markkinoille on hiljattain tullut myös analysaattoreita, joilla piä kuin uudemmat, ne alkavat jo olla paljolti elinkaarensa pystytään seuraamaan muuntajan läpivientieristimien kuntoa loppupäässä. online-tilassa. ”Pohjoismaiden ensimmäinen Intellix BMT 300 -laite asen- ”Kyse ei ole niinkään siitä, tuleeko muuntajaan vikoja vai ei. Pikemminkin kyse on siitä, että muuntajan kunnon heiken- nettiin suomalaiseen kantaverkkomuuntajaan syksyllä 2014 tyminen pystytäisiin havaitsemaan ajoissa ja reagoimaan sii- muuntajan peruskunnostuksen yhteydessä. Laitteet tulivat mark- hen”, Kontola pohtii. kinoille vuonna 2012 ja tähän mennessä niitä asennettu useille asiakkaille ympäri maailmaa”, Kontola kertoo. Analysaattorin läpivientianturi kytketään läpivientieristimen ”Jos muuntaja joudutaan yllättäen vaihtamaan, siitä aiheutuu paljon työtä – ja korvaavien muuntajien toimitusajat ovat usein pitkiä. Perusmuuntajia saattaa toki löytyä varastoista, tyvessä sijaitsevaan mittauspisteeseen. Sen jälkeen laitteen mutta erikoismuuntajan uusimiseen voi hyvinkin mennä jopa keskusyksikkö seuraa eristimen kuntoa koko ajan. vuosi.” 1 / 2015 enertec 25