enertec 1/2015 - Page 26

Kiinteästi asennettava Kelman Transfix -tyyppinen online-kaasuanalysaattori. ” Kantaverkon päämuuntaja voi kestää käytössä jopa 50–70 vuotta. merkki vakavasta muuntajaviasta. Kosteus taas on haitallista saattorit antavat hälytyksen, kun asetetut raja-arvot ylitetään. siksi, että se pilaa muuntajan käämejä suojaavaa eristinpape- Lähes kaikista laitemalleista mittaustiedot saadaan myös valvo- ria. moon tai mittaustietokantaan muutosten seurantaa varten. ”Muuntajaöljystä on tyypillisesti otettu näytteitä manuaali- ”Hälytys- ja mittaustiedon siirrossa voidaan käyttää esimer- sesti 1–3 kertaa vuodessa, joskus jopa harvemmin. Sen sijaan kiksi internet-, radio- tai GSM-yhteyttä. Perinteisten 4–20 mA:n reaaliaikaisesti toimiva analysaattori ottaa näytteitä koko mittasignaalien ja erilaisten tiedonsiirtoprotokollien käyttö on ajan”, Spatialworldin toimitusjohtaja Hannu-Pekka Rantaniemi yleistä”, Kontola selvittää. mainitsee. ”Jos muuntajaöljyssä on niin paljon kaasuja, että ne kupliintuvat, kaasurele irrottaa muuntajan todennäköisesti ver- Osa kaasuanalysaattoreista mittaa muuntajan vikakaasupitoisuuden jopa kymmenen minuutin välein. ”Markkinoilla on myös kannettava kaasuanalysaattori, kosta. Kaasuanalysaattorit kuitenkin pystyvät yleensä havaitse- joka voidaan viedä muuntajan sijoituspaikalle ja tehdä öljy- maan viat jo paljon ennen tätä.” analyysi paikan päällä. Näin voidaan toimia esimerkiksi silloin, kun muuntaja ei ole jatkuvassa valvonnassa, mutta sen Etäyhteys siirtää tietoa valvomoon Timo Kontolan mukaan Spatialworldin maahantuomat ja General Electricin valmistamat muuntajaöljyjen kaasuanaly24 enertec 1/ 2015 toiminnassa on havaittu jonkinlaisia häiriöitä.” ”Toinen vaihtoehto on hakea muuntajaöljystä näyte ja tutkia se joko laboratoriossa tai kannettavalla analysaattorilla.”