enertec 1/2015 - Page 25

www.kaeser.com yksittäisistä kompressoreista kokonaisvaltaisiin järjestelmiin a KAESER Kompressorit Oy tehdä mitään, niin viat voivat pahentua ja johtaa pitkäaikaisiin käyttökeskeytyksiin”, Kontola varoittaa. Analysaattorit siis mittaavat muuntajaöljyyn liuenneiden kaasujen pitoisuuksia. Tämä niin sanottu DGA-menetelmä Hänen mukaansa erityisesti kriittis- (DGA = Dissolved Gas Analysis) on vakiintunut tekniikka ja tärkeä testimenetelmä ten muuntajien reaaliaikaiseen kunnonvalvontaan on syytä kiinnittää huomiota. Tällaisia muuntajia on muun muassa huoltovarmuuden, tuotannon tai infrastruktuurin kannalta keskeisissä kohteissa, esimerkiksi sähköntuotannon päämuuntajina. ”Myös Suomen sähkönsiirron kantaverkon tärkeimpien muuntajien kuntoa seu- ” Kaasutyyppien muuntajien kunnon arvioinnissa. Osa laitteista mittaa niin sanottua ja niiden suhteellisten osuuksien perusteella saadaan yhdistelmäkaasupitoisuutta. Sellaiset tekniikat kuin fotoakustinen spektroskopia (Photo-Acoustic Spectroscopy) pystyvät mit- tärkeää tietoa muuntajan taamaan kunkin kaasun pitoisuuden erik- kunnosta. seen eikä laitteiston käytönaikaista kalibrointia tai apukaasuja tarvita. Tällaiset lait- rataan jatkuvasti”, sanoo Kontola. teet voivat mitata esimerkiksi seitsemän Öljyyn liuenneet kaasut mitataan vikakaasun, hapen ja kosteuden pitoisuudet hyvinkin tarkasti. Nykyaikaisten muuntajavalvontalaitteiden ensimmäinen suku- Mitattavat kaasupitoisuudet ovat yleensä hyvin pieniä: polvi tuli Kontolan mukaan markkinoille 1970-luvun alkupuo- yleisesti puhutaan ppm-arvoista eli miljoonasosista (parts per lella. million). Laitteet ovat suurelta osin niin sanottuja online-laitteistoja, Kaasutyyppien ja niiden su