enertec 1/2015 - Page 20

Verkkovian syy voi löytyä sähköasemaltakin. ” Automaatiolla pystytään lyhentämään sähkökatkojen kestoaikaa. sulkuvirran kompensointi. Se on toteutettu useilla sähköasemilla. ”Nyt monilla sähköasemilla voidaan pitää sähkönjakelu toiminnassa vikatilanteissakin, kun vikavirta pystytään kompensoimaan maasulkuvirran kompensointilaitteilla.” 18 enertec 1/ 2015 ”Neljänneksi Helsingissä on muutoinkin lisätty sähköasemien toiminnan luotettavuutta eri tavoin niin, että päämuuntajakapasiteettia on riittävästi ja se on nopeasti käytettävissä”, mainitsee Siirto. ”Vuonna 2014 onnistuimme Helsingissä lyhentämään säh-