enertec 1/2015 - Page 14

” Ulkomaiset urakoitsijat ovat samalla viivalla kotimaisten toimijoiden kanssa. mukaisesti. Fingridin työmaalla työskentelevien on päästävä lähtemään terveinä kotiinsa”, painottaa Ruusunen. Kotimaisia tarjouskilpailuja varjostaa jonkin verran loppuvuodesta 2014 paljastunut voimajohtojen rakentajien mahdollinen tarjouskartelli, joka koskee myös Fingridiä. ”Toistaiseksi Eltel ja Empower voivat olla mukana tarjouskilpailuissa. Katsomme ensin kartelliepäilyn faktat ja vedämme vasta sitten johtopäätöksiä. Tuskin asia suoranaisesti vaikuttaa ainakaan Fingridin omiin kilpailutusperiaatteisiin.” ”Kun ammattitaitoisia urakoitsijoita on tarjouskilpailuissa Kilpailu- ja kuluttajavirasto epäilee, että voimajohtoura- mukana riittävästi, se varmistaa, että peli pysyy rehtinä. Toi- koinnin markkinajohtajat Eltel ja Empower syyllistyivät vuosina saalta on hyvä, että pätevät viranomaiset tutkivat kilpailutus- 2004–2011 kilpailulain vastaiseen toimintaan. Yhtiöiden on asioita, määrittävät niille pelisäännöt ja puuttuvat tilanteeseen, arvioitu sopineen keskenä