enertec 1/2014 - Page 7

22 Voimalaitoskattiloiden markkinat muutosvaiheessa Suomalainen kattilateollisuus on selkeästi alan kehityksen kärjessä. Nykyisin suuri osa voimalaitoskattiloiden kysynnästä painottuu kuitenkin vientimarkkinoille, muun muassa Aasiaan. Euroopan markkinoilla ongelmia tuovat heikko taloustilanne ja biomassan polton vähentyminen. Tuotekehitys kuitenkin jatkuu, sillä laadukkaita kattiloita tarvitaan jatkossakin. 28 Raumasterilta monipolttoaineen syöttöjärjestelmä jätevoimalaitoksiin 30 Tyrannosaurus-laitos valmistuu Ruotsissa jalostamaan jätteestä polttoainetta 32 Kraftringenin biovoimalaitos Ruotsissa käynnistyy keväällä 2014 36 Katse eteenpäin Olkiluoto 3 -ydinvoimalan rakentaminen on ollut tuskien taival, jota ei ihan heti haluaisi käydä uudestaan läpi. TVO:ssa uskotaan kuitenkin, että uudessa Olkiluoto 4 -projektissa voidaan keskittyä tekemiseen, eikä yhä uusien viivästymisten kirjaamiseen ja loputtomaan käräjöimiseen oikeussaleissa. 44 Kunnossapidon ennakointi parantaa toimintavarmuutta 48 Ajankohtaista 22 36 enertec 1 / 2014 5