enertec 1/2014 - Page 6

SISÄLLYSLUETTELO 02 Esipuhe 06 Energisoivaa vaikutusta VTT:n kesäkuussa 2013 hyväksytty uusi strategia tukee aiempaa vahvemmin vaikuttavuutta ja hyötynäkökulmaa. Strategiaan on valittu sellaiset painopistealueet, jotka lisäävät suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä tuovat välitöntä hyötyä asiakkaille ja yhteiskunnalle. Nämä alueet – jotka muodostavat samalla myös VTT:n liiketoiminta-alueet – ovat Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät sekä Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut. Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori toteaa, että energiatehokkuus on tavallaan asia, joka läpileikkaa kaikki nämä kolme painopistealuetta. 14 Energiatehokkuussuunnitelma ohjenuorana Eduskunnan peruskorjaus on Suomen suurin suojellun rakennuksen uudistaminen. Siihen liittyy suunnitelmallinen energiatehokkuuden parantaminen samalla säilyttäen rakennusten arvot ja ominaispiirteet. Tärkeimpiä tekijöitä ovat lämmön talteenotto, rakenteiden sekä ikkunoiden lämmönerityksen parantaminen siellä missä se on mahdollista sekä toimitilojen jäähdytyksen rakentaminen ja valaistuksen uusiminen. 06 14 4 enertec 1 / 2014