enertec 1/2014 - Page 57

Enoron SVP Timo Aaltonen: Uuden sukupolven GENERIS auttaa hallitsemaan älykkäitä energiaverkkoja Enoro Oy:n uuden sukupolven ohjelmistot tarjoavat utility -yhtiöille ja niiden asiakkaille lisäarvoa älykkäiden verkkojen investointeihin. Enoro tarjoaa järjestelmiä, joiden pohjalta älykkäässä sähköverkossa voidaan toimia reaaliaikaisen tiedon pohjalta. Enoron kehittämät järjestelmät liikuttavat tietoa niin kuluttajan, sähköntuottajan, sähköverkon haltijan kuin kantaverkkoyhtiönkin välillä. ”E noro on ottanut huomioon älykkäiden verkkojen tuomat mioon ulkolämpötila ja jaotellaan ohjeellinen lämmitys vuorokau- tarpeet ja mahdollisuudet GENERIS Smart Energy Data situnneittain”, Timo Aaltonen toteaa. Platform -järjestelmässään”, Senior Vice President Timo Aaltonen Enorosta kertoo. Olemme menossa kohti älykkäiden verkkojen maailmaa, jossa kuluttaja on yhtä tietoinen energiakulutuksen merkityksestä ”Olemme toimittaneet älyverkon hallintaan liittyviä kriitti- kuin energian tuottaja, siirtäjä ja myyjä. Eikä tämän koske pel- siä järjestelmiä pohjoismaihin ja koko pohjoisen Keski-Euroopan kästään sähköä ja lämpöä vaan ajan mittaan myös vettä. Kehitty- alueelle. Laskemme verkon taseen ehjänä mittauksena niin, että neet mittarit ja ohjelmistot kuten GENERIS tekevät älykkäistä ver- kulutus, tapahtumat, kuorman hallinta ja energian tuotanto pys- koista tasapuolisesti kaikkien osapuolten hallittavia yhdessä