enertec 1/2014 - Page 55

Johtotieto Oy toteuttaa yhteisnäyttöpilotin teleoperaattorien kanssa Turun seudulla Johtotieto Oy toteuttaa kaapelitiedon kokoavan yhteisnäyttöpilotin Turun, Raision ja Kaarinan alueella. Elokuussa 2013 käynnistyneessä projektissa ovat mukana myös Suomen suurimmat telepuolen johdonomistajat Sonera, Elisa ja DNA. P äämääränä on kerätä jatkossa yhteistyössä toimijatahojen Yhteisnäyttöjen pilottiprojekti on yksi askelmerkki kohti yh- kanssa valtakunnallinen tieto yhdeksi keskitetyksi kokonai- destä paikasta saatavaa kokonaissijaintipalvelua. Johtotiedon tar- suudeksi. Johtotieto Oy toimii promoottorina valtakunnallisessa joama palvelu tukee liikenne- ja viestintäministeriön tekemää eh- hankkeessa. dotusta toimintamallien kehittämisestä kohti keskitettyä tietopal- ”Yhteisnäyttötoiminta on jo osoittautunut tehokkaaksi ta- ()ٕ