enertec 1/2014 - Page 54

AJANKOHTAISTA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. Maastolinja vahvistaa TSS GROUPin suunnittelua läpi linjan TSS GROUP OY osti Maastolinja Oy:n liiketoiminnan ja laajentaa vahvasti toimintaansa sähkönjakeluverkkojen suunnitteluun. Maastolinja on Suomen johtava verkosto- ja maastosuunnitteluun erikoistunut suunnittelutoimisto.  ”O lemme tehneet hyvää yhteistyötä Maastolinja Oy:n kans- ”Kokeneet kunnossapitotarkastajamme tarkastavat sähkö- sa jo jonkin aikaa, joten meillä on vahva luottamus asian- verkon kaikkien komponenttien kuntoa sekä raivauksia. Viran- tuntijoiden osaamiseen. Yrityskaupan myötä palvelumme katta- omaiset ovat kiristäneet vaatimuksia katkoaikojen suhteen ja säh- vat nyt kaikki sähkönjakeluketjun tarvitsemat suunnittelu-, projek- kön laatuvaatimukset ovat kasvaneet, joten laadukkaille tarkas- tointi- ja kunnossapitotarpeet sähkötuotannosta loppukäyttäjälle tuksille on kysyntää”, Saloranta kertoo. asti. Odotan innolla tiiviimpää yhteistyötä osaavan tiimin kanssa”, kertoo Kari Kallio, TSS GROUPin toimitusjohtaja. LAAJENTUMISTA PAIKALLISTOIMISTOJEN AVULLA Sähköverkkojen uudistamistarve lisää Salorannan mukaan mah- VUOSIKYMMENTEN KOKEMUS SÄHKÖVERKOISTA Maastolinjan kaikki 20 työntekijää siirtyvät TSS GROUPin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. dollisuuksia laajentua. ”Suomen sähköverkko on vanhimmilta osiltaan rakennettu 50-luvulla, joten puupylväät maastossa lähestyvät elinkaarensa ”Meillä on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus Suomen loppua. Osa kytkinasemista on samalta aikakaudelta. Erityisesti sähköverkoista. Koulussa ei tätä työtä täysin opi, joten olemme taajamien sähköverkon kaapelointi nopeuttaa kuluttajien pääsyä vuosien varrella kouluttaneet hyviä osaajia liiketoimintaan ja koko- häiriöttömän jakelun piiriin, mikä puolestaan vaatii nopeaa ja te- naisuuteen. Meillä on hyvä ja motivoitunut tiimi tarkastajia ja suun- hokasta suunnittelutyötä.” nittelijoita”, sanoo Maastolinjan toimitusjohtaja Tapio Saloranta. ”Paikallisuus on sähköverkon projekteissa ehdottoman tär- ”Tiimiimme kuuluu suunnittelijoita, jotka tekevät projekti- keää erityisesti kunnossapidossa sekä neuvotellessa yksityisten suunnittelun sisältäen mm. sähköverkon mitoituksen suunnitte- maanomistajien kanssa. TSS GROUPin pääomistaja ALTE Oy:n pai- lun, reittisuunnittelun, lupien hankkimisen ja verkon rakenteiden kalliset toimistot ovat meille hyvä apu kasvuun. Voimme palvel- määrittelyn. Projekteissamme tärkein tavoite on varmistaa laadu- la laajemmalla alueella ja rekrytoida eri toimistoihin ympäri Suo- kas sähköntoimitus sähköasiakkaille.” men.” Maastolinjan osaamiseen kuuluu myös valmiin sähköverkon kunnossapitotarkastukset. 52 enertec 1 / 2014 Lisätietoja: www.alte.fi