enertec 1/2014 - Page 52

AJANKOHTAISTA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. Beckhoff TwinCAT Bang & Olufsen Server -liityntä AV-järjestelmää varten Korkealaatuisen viihde-elektroniikan ja rakennusautomaation integraatio TwinCAT Bang & Olufsen Serverin avulla voidaan rakennusautomaation ja viihde-elektroniikan ohjaukset liittää toisiinsa. TwinCAT Bang & Olufsen Server on Beckhoffin ohjelmistoratkaisu, joka mahdollistaa Bang & Olufsenin AV-laitteiden ja Beckhoffin ohjausjärjestelmän välisen tiedonsiirron. Näin ollen esimerkiksi televisiota sekä valaistusta voidaan ohjata samalla kaukosäätimellä. Ä lykkään kodin käsitteestä on tulossa entistäkin suositum- Tällaisella kaksisuuntaisella tiedonsiirrolla voidaan yhdistää pi ja etenkin käyttäjäystävällisyyteen kiinnitetään huomio- automaation sekä AV-laitteita koskevia toimintoja. Näin voidaan ta. Bang & Olufsen on yksi korkealuokkaisten ääni- ja videolait- esimerkiksi himmentää olohuoneen valot sekä kytkeä TV pääl- teiden markkinajohtajista. Beckhoff tunnetaan erityisesti laaduk- le yhdellä napin painalluksella. Tämä onnistuu esimerkiksi Beo6- kaista ja joustavista rakennusautomaatioratkaisuista, jotka poh- kaukosäätimellä, älypuhelimella tai Beckhfoff-kosketusnäytöllä. jautuvat PC-pohjaiseen automaatioon. TwinCAT Bang & Olufsen Server toimii ohjelmistoliityntä- Beckhoff rakennusautomaatiotuotteisiin ja -ratkaisuihin voit tu- nä Beckhoffin automaatiojärjestelmän ja Bang & Olufsenin tuot- tustua mm. seuraavilla messuilla: teiden välillä.   Bang & Olufsenin laitteiden verkottamista varten tarvitaan SähköTeleValoAV, Jyväskylä 5.–7.2.2014, osasto: D111 Bang & Olufsen Master link gateway, johon myös Beckhoff-oh- Asuntomessut, Jyväskylä 11.7.–10.8.2014, tuotetalo jaus liitetään käyttäen Ethernettiä. FinnBUILD, Helsinki, 1.–3.10.2014 Master link gatewayhin ohjelmoidaan toimintoja, joita voi-   daan kutsua rakennusautomaatiojärjestelmästä ja päinvastoin. Täl- tai ottamalla yhteyttä myyntiimme. laisia toimintoja voi olla esimerkiksi, keskitetty laitteiden käynnis-   täminen/sammutus ja siihen liittyvät rakennusautomaation toiminnot. 50 enertec 1 / 2014 Lisätietoja: www.beckhoff.fi, info@beckhoff.fi