enertec 1/2014 - Page 40

T VO:ssa uskotaan kuitenkin, että uudes- TARINAN KONNA: SÄNTILLINEN sa Olkiluoto 4 -projektissa voidaan kes- SUOMALAINEN? nyt tarkkaan läpi ja myös oma vastine tul- kittyä tekemiseen, eikä yhä uusien viiväs- Arevan mukaan reaktorin rakentamista laan kuulemaan enn