enertec 1/2014 - Page 4

JULKAISIJA PubliCo Oy Pälkäneentie 19 A 00510 HELSINKI Puh. 09 686 6250 info@publico.com www.publico.com PÄÄTOIMITTAJA Risto Valkeapää TOIMITUKSEN KOORDINAATTORI Liisa Hyvönen GRAPHIC DESIGN Riitta Yli-Öyrä pääkirjoitus ENERTEC 1/2014 KOHTI ÄLYKKÄIDEN ENERGIAVERKKOJEN AIKAA Kirjoitan viimeistä pääkirjoitustani Enertec’iin. Liki seitsemäntoista vuotta kestänyt projekti on loppusuoralla. Jättäydyn lehtityöstä ja PubliCo Oy:stä helmikuun lopussa 2014. Takana on 43 vuoden vakituisen toimittajan ja kirjeenvaihtajan urakka useissa eri tiedotusvälineissä kuten Etelä-Suomi, Uusimaa, Helsingin Sanomat, STT, Energia-lehti ja Nucleonics Week. Tämä viimeisin lehteni, Enertec, on ennen kaikkea energiateknologian julkaisu. Alkuun siinä oli vahvana asiarunkona energian tuotantotekniikka sekä sähkön siirto ja jakelu. Käsissänne olevan lehden sisällöt osoittavat, että asiakkaan rooli korostuu tässä ajassa ja oletettavasti myös tulevaisuudessa yhä enemmän. Kun etäluettavat sähkömittarit tulivat, alkoi uusi aikakausi. Asiakkaalle alkoi kertyä myös yhä enemmän tietoa. Ruvettiin puhumaan älykkäistä sähköverkoista, joiden tek- TOIMITTAJAT Sami J. Anteroinen Merja Kihl Ari Mononen nisistä ominaisuuksista kaikki osapuolet hyötyisivät. Win win win -periaatteen toteutuminen älykkäissä sähköverkoissa tarkoittaa sitä, että sekä tuottaja, siirtäjä, myyjä että asiakas saavat yhteismitallisesti tietoa energian hinnasta ja sen käytön tehostamisen mahdollisuuksista. Samalla voi TILAAJAPALVELU puh. 03 4246 5309 tilaajapalvelu@kustantajapalvelut.fi toteutua tuo yhteinen etu jopa yhteiskunnallisella tasolla. Olemme siirtymässä energiademokratian aikaan, jossa kaikilla osapuolilla voi olla yhteinen verkon tasetieto. Yhdessä jaettu tasetieto on olennaisin kysymys ja tie kohti PAINOPAIKKA PunaMusta Oy energiatehokasta älykkäiden energiaverkkojen avointa yhteiskuntaa. Ehkä Enertec’istä olisi siten jatkossa hyötyä laajem- KANSIKUVA Sini Pennanen millekin lukijapiireille kuin energia-asiantuntijoille, kun yhä enemmän haetaan kaikkien osapuolten yhteistä hyvää. Seuraajani Enertec’ssä on PubliCo Oy:n partneri Paul Charpentier, jolla on kokemusta useiden lehtiprojektien ve- www.enertec.fi tämisestä. RISTO VALKEAPÄÄ PÄÄTOIMITTAJA © 2014 PubliCo Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun osittainenkin kopiointi ilman julkaisijan antamaa kirjallista suostumusta on ehdottomasti kielletty. 2 enertec 1 / 2014