enertec 1/2014 - Page 35

Eslö Lu d raft ä m everk rtof ta Eslöv Lund Kraf t värm everk, Ör tof ta erk, Lund Ruots Lund, Ruotsi tsi 35 MWe, CFB-katt ilalaitos 5 We CFB-kat t ilalaito We, ttil ilal Edistyksellistä energiateknologiaa. Tänään tehtävät voimalaitospäätökset vaikuttavat energiantuotannon taloudellisuuteen ja ympäristön hyvinvointiin vielä vuosikymmenien kuluttua. Me haluamme huolehtia luonnosta kehittämällä tehokkaita ja ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja voimalaitos- ja teollisuuskattiloihin sekä niiden kunnossapitoon ja huoltoon. Yhtiön ydinosaamista on kiertopetiteknologia, jossa olemme markkinajohtaja. Edistyksellisen teknologian ohella menestyksemme nojaa vahvaan projektiosaamiseen ja osaavaan henkilöstöön. Tuoteet ja palvelut: Kiertopeti- ja kuplapetikattilat • pölypolttokattilat • kaasuttimet • jätelämpökattilat • modernisoinnit • service-toiminnot • voimalaitoskäyttö • kiertopetipesurit • letkusuodattimet www.fwc.com enertec 1 / 2014 33