enertec 1/2014 - Page 26

Kuva: Vapo / Teemu Tervo sä 2 000 tuntia. Tutkimushankkeeseen liittyi toistakymmentä osaprojektia, joilla selvitettiin soodakattilan sähköenergiatehokkuuden parannusmahdollisuuksia. ”Kenttätutkimuksella haluttiin selvittää, kestävätkö nykyisin käytössä olevat materiaalit tulevissa kattiloissa – vai pitääkö siirtyä parempiin ”, perustelee Nieminen. VIENTIMARKKINOILLA ENITEN KYSYNTÄÄ Nykyisin käytössä olevilla tekniikoilla voidaan kasvattaa soodakattilan hyötysuhdetta. ”Kun mustalipeän kuiva-ainepitoisuutta nostetaan, saadaan myös enemmän höyryä”, Nieminen kertoo. ”Lisäksi sähköntuotantoa voidaan lisätä käyttämällä vaikkapa ilman ja syöttöveden esilämmittimiä. Nuohoushöyrykin otettiin aiemmin kattilan tulistimesta, mutta nyt se otetaan turbiinista. Kun höyry ehtii paisua turbiinissa, sähköä pystytään tuottamaan entistä enemmän.” Lähikuva Forssan voimalaitoksen kattilan pohjarakenteesta. Pöyry toimii sellutehtaiden projektinjohto-, laitossuunnittelu- ja projektinhalNiemisen mukaan alan nykyisen tuotekehityksen yhtenä tavoitteena on nos- lipesän seinäputkissa havaittiin huomatta- lintatehtävissä lähinnä