enertec 1/2014 - Page 25

Kuva: Vapo / Teemu Tervo ovat jo kasvaneet varsin suuriksi. Asiakkaat tavoittelevat jopa jopa 10 000 kuiva-ainetonnin kattiloita”, Mäenpää mainitsee, ”Vielä noin 20 vuotta sitten 3 000 tonnin soodakattiloita pidettiin isoina. Kattiloiden kokoluokka ja rakennusaste kasvaa, koska haetaan suuruuden ekonomiaa. Jos sellutehdas myy ylijäämäsähköä yleiseen sähköverkkoon, hyötysuhteeltaan tehokkaat kattilat ovat tehtaan kannalta mielenkiintoisia, koska niistä saadaan myyntiin enemmän sähköä.” Soodakattiloiden päävientimarkkinat ovat tätä nykyä Etelä-Amerikassa: Brasiliassa, Chilessä ja Uruguayssa. ”Myös Kaakkois-Aasiassa suunnitellaan ja rakennetaan uusia sellutehtaita, ja Kiinassa on raaka-ainetta muutamille tehtaille. Venäjälläkin olisi raaka-ainepotentiaalia, mutta siellä hankkeet toteutuvat hitaammalla aikataululla”, pohtii Mäenpää. ”Pohjoisella pallonpuoliskolla ei ole aikoihin tehty merkittäviä investointeja sellutehtaisiin. On kuitenkin jo jonkin verran merkkejä siitä, että pohjoisen markkinat olisivat virkistymässä.” ”Vaikka painopaperin kysyntä on vähentynyt, pakkauskartongin ja tissue-paperin kysyntä kasvaa. Niiden tuotantoa varten tarvitaan pitkäkuitusellua, mikä näkyy jo pohjoisen havusellun hinnan viimeaikaisessa noususuuntauksessa.” SUOMALAISKATTILAT MAAILMAN HUIPPUA Soodakattilat poikkeavat rakenteeltaan varsin paljon tavanomaisten voimalaitosten kattiloista. Forssan voimalaitoksen biokattilaa ajanmukaistetaan. ”Soodakattiloiden suunnittelus- sa Suomi on maailman huippua”, sanoo ”Tällaista esikäsittelyprosessia nimi- toperäisistä ja lähellä olevista polttoaineis- Pöyry Finland Oy:n prosessi-insinööri Mar- tetään paahtamiseksi. Sen avulla puusta ta mahdollisimman kustannustehokkaasti. kus Nieminen. saadaan hiilimäistä ainetta, jonka energia- Ne ovat ainakin niin sanotuissa halpamais- ”Nykyisin toimitettavat kattilat ovat tiheys on parempi kuin käsittelemättömän sa haastavia kohteita länsimaisille kattila- syntyneet pitkäjänteisen tuotekehityksen polttoaineen. Biohiilellä voidaan korvata toimittajille – mutta eivät mitenkään mah- tuloksena. Ensimmäiset soodakattilat oli- pellettejä polttoaineena esimerkiksi isoissa dottomia”, Mäenpää sanoo. vat amerikkalaisvalmisteisia ja ne toimitet- hiilivoimaloissa”, selittää Mäenpää. tiin 1930-luvulla. Pohjoismaiset kattilavalSOODAKATTILOITA mistajat alkoivat valmistaa vastaavia kat- on, että niillä on kyky hyödyntää moni- ETELÄ-AMERIKKAAN tiloita lisenssillä Suomessa ja Ruotsissa.” muotoisia polttoaineita tehokkaasti myös Myös soodakattiloihin, joilla sellutehtaat ”Oman tuotekehityksen seurauksena pienemmässä kokoluokassa. tuottavat sähköä, kehitellään uusia ja en- suomalaiset ja ruotsalaiset kattilavalmista- tistä tehokkaampia ratkaisuja. jat sitten ’jyräsivät’ muiden maiden sooda- Uusi suuntaus biomassalaitoksissa ”On tullut niin sanottuja ’midmarket’laitoksia, jotka tuottavat lähienergiaa ko- ”Tällä hetkellä soodakattiloiden koot kattilanvalmistajat.” enertec 1 / 2014 23