enertec 1/2014 - Page 23

MUSEOVIRASTOLLA KESKEINEN ROOLI PERUSKORJAUSPROJEKTISSA ”Museovirasto on ollut alusta alkaen mukana hankkeessa tiiviisti ja arvioinut kaiken matkaa uudistusten sekä muutosten vaikutuksia suojeltuihin tiloihin ja rakennusosiin. Suunnittelusta toteutukseen hanke on edennyt hyvässä yhteistyössä kaikkien osapuolten kesken”, yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen Museovirastosta kertoi. ”Tilaaja on mahdollistanut etukäteisen ja poikkeuksellisen huolellisen rakennusten historian, rakenteiden ja materiaalien tutkimisen, joka tukee myös säilyttämisen tavoitteita. Energiatehokkuuden parantamisen ohella on tietysti monia muitakin rakennuksiin kohdistuvia uudistustarpeita.” ”Rakennusten ominaispiirteiden säilymisen kannalta on ollut ja on edelleen keskeistä se, että esimerkiksi energiakysymyksissä kartoitetaan huolellisesti eri vaihtoehdot ja arvioidaan niiden vaikutuksia olemassa olevaan tilaan tai rakennusosiin. Parhaiden mahdollisten suunnitteluratkaisujen hakeminen ja löytäminen on Eduskuntatalon kaltaisessa kohteessa erittäin tärkeää. Hyvänä esimerkkinä on toteutus, jolla kasettipintaisten julkisivujen teknisiä ominaisuuksia parannettiin – ja alkuperäiset kasetit asennettiin takaisin paikoilleen.” RISTO VALKEAPÄÄ enertec 1 / 2014 21