enertec 1/2014 - Page 18

valmiit, tosin pieniä yksityiskohtia vielä hiotaan. Täysistuntotyöskentely siirtyy Pohjoisella Rautatienkadulla olevaan Sibelius-Akatemian konserttisaliin. Täysistuntosalin tekniikka äänestysjärjestelmineen ja YLEn televisiokameroineen siirretään konserttisaliin heti tämän vaalikauden viimeisen täysistunnon jälkeen”, Eduskunnan apulaistiedotuspäällikkö Rainer Hindsberg kertoo. ”Valiokunnille ja eduskuntaryhmille järjestetään Eduskuntatalon remontin ajaksi korvaavat tilat eduskunnan muista, jo peruskorjatuista kiinteistöistä. Esimerkiksi Pikkuparlamentin auditorio, A-rakennuksen auditorio sekä vierailusisäänkäynnin yhteydessä olevat kokoustilat ovat riittävän isoja eduskuntaryhmien kokoustiloiksi, mutta lopulliset päätökset odottavat luonnollisesti seuraavien vaalien tuloksia, jolloin tiedämme todellisen tilatarpeen.” ”Energiatehokkuuden parantamista on tehty ikkunoissa ja ilmanvaihdon talteenotossa. Kansanedustajien työhuoneissa on myös ns. poissaolokytkin, jolla voidaan katkaista virta huoneen kaikista muista sähkölaitteista paitsi tietokoneen keskusyksiköstä, kun huoneesta poistutaan. Osassa työhuoneita on käytössä päivänvalon mukaan himmenevät kattovalaisimet lähempänä ikkunaseinää.” ”Näissä tiloissa on rakennusautomaatiota, joka on Eduskunnan energiatehokkuuden tekninen ydin”, käyttöpäällikkö Matti Vuori toteaa. U-ARVOISSA SAAVUTETTU MERKITTÄVÄÄ PARANNUSTA tannusarviota että lopullista valmistumis- edustajien työhuoneet, eli Eduskuntata- Rakennusosien aikaa on vaikea varmasti sanoa. Tavoittee- lon päädyissä olevat matalat 1970-luvun mukset, u-arvot ovat keskeinen raken- lämmöneristävyysvaati- na on, että kaikki olisi valmiina loppuvuo- lopussa rakennetut lisärakennukset on jo nusten energiatehokkuuteen vaikuttava desta 2017, kun itsenäinen Suomi täyt- korjattu. ominaisuus.  tää 100 vuotta. Kustannusarvio liikkuu täl- Parhaillaan on käynnissä eduskunnan Huomattavia säästöjä energiankulu- lä hetkellä 225 miljoonan (alv 0 %) suu- kirjaston ja hallintotilojen sekä maanalais- tuksessa on saavutettu näkymättömällä ta- ruusluokassa. ten yhteystilojen saneeraus. Kirjaston kor- valla. Esimerkiksi 1970-luvulla tehdyt ka- ”Remontin suunnittelu alkoi vuonna jaustyöt valmistuivat loppuvuodesta 2013, settipintaiset sisäpihojen julkisivut avattiin, 2006 ja keväällä 2007 alkoi hankesuun- ja niiden valmistumiseen saakka kirjasto on lämmöneristykset vaihdettiin ja rakenteen nittelu. Ensimmäisenä alkoi vuonna 2007 ollut evakossa Postitalossa. Peruskorjattu tuuletusta parannettiin ilman että seinän päärakennuksen keittiön ja ravintolan sa- kirjasto avataan asiakkaille keväällä 2014. kokonaispaksuutta juurikaan lisättiin. Toi- neeraus. Myös sen kanssa oli toimivassa ta- Vuoden 2014 alussa korjausmiehet menpiteillä ja huomaamattomalla muuta- lossa elettävä, ja käyttäjien kanssa pidet- valtaavat Eduskuntatalon kyljessä olevan man millin seinää paksuntavalla muutok- tiin lukuisia palavereja”, Peltonen toteaa. D-rakennuksen. Vuonna 2015 alkaa re- sella sekä huonetilojen ikkunoiden uusi- Hän puhuu ”väistötiloista”, joihin montin haasteellisin osuus, kun itse Edus- misella energiankulutus saatiin laskennal- siirrytään aina, kun jokin tila on remon- kuntatalon korjaus alkaa. Töiden arvioi- lisesti puolitettua. tissa. Kansaedustajat joutuivat väistämään daan kestävän vajaat kolme vuotta. ”Ikkunarakenteiden muutoksella se- remontin aikana työhuoneistaan, mutta he ”Suunnitelmat siitä, miten eduskun- lektiivilaseihin on saavutettu merkittävää ovat päässeet palaamaan niihin. Kansan- ta toimii talon korjaustöiden aikana, ovat energiatehokkuuden parannusta. Lasira- 16 enertec 1 / 2014