enertec 1/2014 - Page 10

Kuvat: Sini Pennanen VTT:n kesäkuussa 2013 hyväksytty uusi strategia tukee aiempaa vahvemmin vaikuttavuutta ja hyötynäkökulmaa. Strategiaan on valittu sellaiset painopistealueet, jotka lisäävät suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä tuovat välitöntä hyötyä asiakkaille ja yhteiskunnalle. Nämä alueet – jotka muodostavat samalla myös VTT:n liiketoiminta-alueet – ovat Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät sekä Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut. P ääjohtaja Erkki KM Leppävuori toteaa, että energiatehokkuus on taval- laan asia, joka läpileikkaa kaikki kolme painopistealuetta. ”Tavoitteena on monioptimointi, jonka avulla hiilidioksidipäästöt saadaan alemmas”, Leppävuori toteaa ja muistuttaa, että Suomessa esimerkiksi energian tuotannossa syntyy enemmän CO2-päästöjä kuin muissa Pohjoismaissa. ”Mutta energiatehokkuuden rinnalla meillä tulisi puhua enemmän resurssitehokkuudesta ja siitä, miten käytämme paremmin hyödyksi kierrätyksen kaltaisia keinoja.” 8 enertec 1 / 2014