enertec 1/2014 - Page 32

Kolmilinjainen kierrätyspolttoaineen valmistuslaitos on valmis helmikuussa 2014 alkavaan koekäyttöön. Tyrannosaurus-laitos valmistuu Ruotsissa jalostamaan jätteestä polttoainetta Mälarenergi AB:n uuden kattilalaitoksen rakennustyöt Västeråsissa ovat loppusuoralla. Ruotsin suurimmalle voimalaitokselle valmistuva kuudes kattila on lajissaan ainutlaatuinen, maailman suurin puhtaasti kierrätyspolttoainetta polttava voimakattila, joka tuottaa 50 MW sähköä ja 100 MW kaukolämpöä. P ääpolttoaineena tulee olemaan jät- set syöttö- ja annostelulinjat. Polttoaineen TYRANNOSAURUS® TIETOISKU teestä valmistettu kierrätyspolttoaine, valmistuslaitoksen yhteydessä on paalaus- BMH:n kehittämä Tyrannosaurus-prosessi mutta rinnakkaispolttokattilassa pystytään linja ja paalivarasto, johon mahtuu noin perustuu kaikenlaisen kiintojätteen mah- polttamaan myös biomassaa sekä näitä yh- seitsemän laivalastillista paalattua jätettä. dollisimman kokonaisvaltaiseen hyöty- dessä joustavasti erilaisissa seossuhteissa. Tyrannosaurus-laitos vastaanottaa Uuden kattilan ja käyttöön otettavan kor- erilliskerättyä sekä aalivirrasta otetaan talteen materiaalikier- kealaatuisen kierrätyspolttoaineen ansios- kaupan ja teollisuuden jätettä yhteen- rätykseen menevät jakeet sekä erotetaan ta Västeråsin voimalaitoksen fossiilisten sä 480 000 tonnia vuodessa, ja valmis- polttoon kelpaamattomat epäpuhtaudet. hiilidioksidipäästöjen arvioidaan puolittu- ta polttoainetta tästä määrästä saadaan Prosessin lopputuote on standardoi- van alueella. noin 400 000 tonnia. Kokonaisjätemää- tua SRF-kierrätyspolttoainetta, joka sisäl- rästä noin 10–15 prosenttia saadaan tal- tää pääasiassa puhdasta ja kevyttä muo- TYRANNOSAURUS VALMISTAA teen materiaalikierrätykseen. Polttoaineen vi-, paperi-, pahvi- ja tekstiilisilppua. Sen POLTTOAINETTA UUDELLA VOIMA- valmistusprosessi on kooltaan varsin mit- polttoarvo on lähes hiilen luokkaa, mut- LAITOKSELLA tava. Se sijaitsee 130 metriä pitkässä ra- ta poltettaessa tuottaa lähes viisi kertaa Talvella 2012 solmitun sopimuksen mu- kennuksessa, jonka korkeus on 32 metriä vähemmän fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. kaan BMH toimittaa uudelle voima- ja leveys 70 metriä. laitokselle Modulointiin perustuvien laiterat- kierrätyspolttoaineen Polttoaineen valmistuslaitos luovu- kaisujen ansiosta laitoskoko on helpos- valmistus- ja käsittelylaitoksen, johon si- tettiin asiakkaalle joulukuussa 2013, ja ti skaalattavissa muutamia kymmeniä sältyvät jätteen vastaanotto, polttoaineen koekäyttö kattilalla alkaa helmikuussa tuhansia jätetonneja käsittelevistä pien- valmistuslinjat sekä polttoaineen varas- 2014. Jatkuvaan tuotantoon laitos siirtyy laitoksista jopa miljoonia jätetonneja tointi ja voimakattilalle vievät automaatti- syksyllä 2014. vuodessa läpäiseviksi suurlaitoksiksi. 30 koko kotitalousjätettä käyttöön. Murskauksen jälkeen materi- enertec 1 / 2014