enertec 1/2013 - Page 8

TEKNIIKAN TOHTORI MATTI SUPPONEN: ”Sähkön siirron rajajohtoinvestoinneilla luodaan eurooppalaista hyvinvointia” Euroopan sähkömarkkinat ovat avautumassa kitisten ja yhtenä suurimmista syistä kitkaan ovat puutteet hinta-alueiden välisissä sähkönsiirtoyhteyksissä. Kyse on viime kädessä valtioiden välisistä intressiristiriidoista. Toimivat sähkönsiirtoyhteydet on pitkässä juoksussa keskeinen asia eurooppalaisen hyvinvoinnin kannalta. Pilottiprojekteja käynnistellään parhaillaan Euroopan komission vauhdittamana. Ne ovat osa eurooppalaista verkostointia. Tarkoitus on investoida kuljetus- sekä sähkö- ja tietoverkkoihin 60 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä. 6 enertec 1 / 2013