enertec 1/2013 - Page 65

TILAA ENERTEC KESTOTILAUKSENA HINTAAN 19 € / VUOSI Hinta sisältää alv 10 %. Lehti ilmestyy 2 kertaa vuodessa. Tarkemmat tilaustiedot: www.enertec.fi/vuositilaus.html Enertec on sitoutumaton, moniarvoinen, kaikki energiantuotantomuodot sisältävä energiateknologiajulkaisu. ENERGIAN AMMATTILAISILLE Ydinvoiman uusi aalto SIVUT 26–35 Biopolttoaineet yleistymässä kaukolämpölaitoksissa SIVUT 6–10 Maamme suurin varavoimalaitos tekee sähkönjakelusta varmempaa Automaatio säästää energiaa voimalaitoksilla enertec.fi enertec.fi enertec.fi STUK:in pääjohtaja Tero Varjoranta korostaa pitkäjänteistä ydinturvallisuusajattelua SIVUT 30–31 Älykkäät sähköverkot muuttavat maailmaa Uusi kaasutusvoimalaitos Lahteen SIVUT 14–22 Kouvolan biokaasulaitos tuottaa energiaa jätteistä SIVU 34–36 SIVUT 56–59 Enertec tavoittaa valtakunnallisesti energia-alan ammattilaiset yrityksissä, sähkö- ja lämpölaitoksissa ja teollisuudessa. käytöt ja turbiinipuolella jatkuvat edelleen käyttöönottokokeet.” Viimeisiin käänteisiin kuuluu, että Areva ilmoitti TVO:lle joulukuussa 2011 lai- kö Sampsa Järveläinen kertoo, että paljon alkua pidemmälle ei urakassa ole päästy. Töitä tehdään, mutta aikataulut ovat tosyksikön valmistuvan säännölliseen säh- ”Jatkuvasti tulee viivästyksiä meistä venyneet ja paukkuneet moneen ker- köntuotantoon elokuussa 2014. Arevalta riippumattomista syistä”, Järveläinen ku- taan. OL3-projekti täytti alkuvuodesta jo saatujen tietojen perusteella TVO kuitenkin vailee. Silloin kun töitä on päässyt teke- Uudet rajoitukset hidastavat tuulivoiman lisärakentamista Kuvat: WinWind Kuva: TVO OL3-työmaalla pusketaan kohti kiireistä talvea S uurille tuulivoimapuistoille on suunnit- varten tarvitaan rakennus- tai toimenpi- teluvaiheessa yleensä tehtävä laaja ym- delupa. päristövaikutusten arviointi (YVA). Maan- ja T Suomessa tiukennuksia tuulivoimamaan kesäkuussa 2011. ”Nyt ehdot meillä varten saatetaan edellyttää myös suunnit- ovat paljon tiukempia kuin muualla maa- tatutkien läheisyydessä tuulivoiman raken- telutarveratkaisua tai ranta-alueilla poik- ilmassa. Taustalla on varmaankin se, että nushankkeilla on usein edessä melkoisia keuslupaa. arvioi, että laitosyksikkö ei valmistu sään- mään, kaeferilaisi