enertec 1/2013 - Page 64

AJANKOHTAISTA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. Tamperelaisella bio-kattiloiden valmistajalla puhtaan palamisen osaaminen Laatukattiloita jo 60 vuotta Laatukattila Oy tunnetaan lämpöalalla innokkaaksi tuotekehittelijäksi ja uusien menetelmien kaupallistajaksi. Toiminnan ohjenuoria ovat aina olleet pieni energian kulutus ja ympäristöystävällinen lämmöntuotanto, joka toteutetaan ensisijaisesti puhtaan polttotekniikan avulla ja vasta toissijaisesti savukaasuja puhdistamalla. Tämä tarkoittaa sitä, että savukaasut ovat hyvin puhtaita jo tulipesästä lähtiessään ja käytännössä savukaasun puhdistimet ovat varolaitteita, joilla on puhdistettavaa vain mahdollisissa häiriötilanteissa. Karjaan Kaukolämpö Oy:n bio-lämpökeskus käynnistettiin 20.11.2012. Kaasutuspolttokattila Laka Y-4,5 MW, nestekaasukattila 5,0 MW ja polttoainevarasto 1000 m3. VAIHEISTETTU KAASUTUSPOLTTO LÄMPÖLAITOSTEN KOKONAISTOIMITUKSET KAHDELTA Jatkuvan tuotekehityksen tuloksena on vaiheistettu kaasutus- VIIME VUODELTA: poltto. Laka Y-kaasutuspolttokattiloita valmistetaan tehoalueel- – Kiteen Lämpö: Laka Y-5,0 MW + POR-4,0 MW. le 1…10 MW ja kattiloille on tunnusomaista: – Pansion Lämpö: Laka Y-5,0 + Y-7,0 MW. – Käytettävyys ~ 100 % ja säätöalue 5…125 %. – Tammisaaren Energia / Pohja: Laka Y-2,0 MW. – Hyötysuhde yli 90 % sekä pienet savukaasupäästöt – Sodankylä / Kevitsa Mining, luovutettu lokakuussa: (hiukkaset ~ 20 mg/nm3 ja CO ~ 30 ppm). – Omaenergian tarve ~ 0,5 % ja nuohous kerran vuodessa. – Polttoaineen kosteus 5…65 % ja palakoko 0…400 mm. Laka Y-8,0 MW + POR-2,9 ja 9,0 MW. – Karjaan Kaukolämpö, käynnistetty marraskuussa ja viimeistely työt meneillään: Laka Y-4,5 MW + nestekaasu kattila 5,0 MW. – Nykarleby Kraftverk, käynnistys helmikuun alussa 2013: Merkittävän osan valmistuksesta muodostavat myös perinteiset arina-polttokattilat Laka PS, joita valmistetaan tehoalueelle 0,02…10 MW. Pienemmät Laka PS-kattilat (20…1000 kW) varus- Laka Y-3,0 MW. – Pälkäneen Aluelämpö, käynnistys huhtikuussa 2013: Laka Y-2,0 MW + POK-2,5 MW. tetaan yleensä hake- tai pellettipolttimilla ja suuremmat PS-kattilat hydraulitoimisilla liikkuvilla porrasarinoilla. Noin 10 % kattiloista Liki 50 lämpöeksperttiä työllistävä Laatukattila toimii vaativalla alal- on öljy- ja kaasukattiloita (10…5000 kW), joita nykyään menee la, jolla kertainvestoinnit ovat yleensä huomattavia, joten asiak- lähinnä saneerauksiin sekä bio-lämpölaitoksiin vara- ja huippu- kaat odottavat yritykseltä korkeaa laatua ja toimintavarmuutta. lämmön kattiloiksi. Laatukattila Oy on perheyritys, jonka liikevaihto viime tilikaudel- Laatukattila Oy on 60 vuoden aikana saavuttanut merkittä- ta oli 7,6 miljoonaa. Merkittävä osa liikevaihdosta, käytännössä vän aseman kotimaisten polttoaineiden kattiloiden ja lämpölai- kaikki liikenevä, suunnataan tuotekehitykseen. Yhtiön toimitus- tosten valmistajana. Ajoittain 30…40 % yrityksen liikevaihdos- johtaja on Markku Lampinen ja Simo Lampinen toimii hallituk- ta on tullut viennistä. Kattiloita on viety pohjoismaiden, Baltian sen puheenjohtajana. maiden ja Venäjän lisäksi myös Itävaltaan, Italiaan, Englantiin sekä Kanadaan. 62 enertec 1 / 2013 Lisätietoja: www.laka.fi