enertec 1/2013 - Page 62

AJANKOHTAISTA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. Pelletti tulossa Helsingin lämmitykseen Antti-Teollisuudelta koesiilo ja syöttölaitteet hiilimyllyyn Helsingin Energia sai loppuvuodesta 2012 tehtyä koe- me jo toimivan hiililaitoksen sisätiloihin lisää pelletin polttoon liit- poltot hiileen sekoitetulla pelletillä. Pellettikokeen pro- tyviä laitteita ja komponentteja”, Antti-Teollisuuden suunnittelu- jektipäällikkö Teemu Nieminen kertoi, että parhaimmillaan päästiin yksittäisessä hiilimyllyssä 20 prosentin pellettiosuuteen. Polttoainesekoitus siirtyy myllystä insinööri Riku Helle kertoi. Tulevaisuuden näkymät ovat yksittäisten hiilimyllyjen osalta rohkaisevia. Vuonna 2014 olisi tarkoitus säilyttää siiloissa ainakin 1 000 kuutiota pellettejä. voimakattilaan, joita Hanasaaressa on kaksi. Helsingin Energia tähtää kehitysohjelmassaan siihen, että vuonna 2020 mennessä 20 prosenttia omasta tuotannosta on ”N yt on käynnissä tuumaustauko”, Nieminen totesi joulu- tuotettu uusiutuvalla energialla. ”Matalan tiheyden polttoaineet eivät sovellu logistisesti Hel- kuussa 2012 kokeiden jälkeen. ”Hiilimyllyjen olosuhteet vaihtelevat, mutta koe osoitti, että singin keskustassa oleville voimalaitoksille. Pelletin puolesta on pu- pellettipolttoaineen osuus pystytään myllykohtaisesti jopa kak- hunut se, että se on haketta käytännöllisempi kuljettaa ja säilyt- sinkertaistamaan siitä, mitä alun perin arvioitiin.” tää”, Teemu Nieminen toteaa. Vuonna 2014 rakennetaan sekä Hanasaaren että Salmi- ”Uuden polttoaineen tuonti Hanasaaren voimalaitokselle on saaren voimalaitoksille pelletinkäsittelyjärjestelmät, joilla pelletin osoittanut kokeiluvaiheessa, että innovatiivisuutta tarvitaan. In- poltto alkaa suuressa mittakaavassa. Pellettejä poltetaan kau- novatiivisuus oli myös se tekijä, jolla Antti-Teollisuus tuli mukaan kolämmön ja sähkön tuotantoa varten. Pellettikokeesta kerät- pilottiprojektiin. Hiilimyllyssä esimerkiksi on ylipaine, jota voitta- täviä kokemuksia hyödynnetään täysimittaisen pellettijärjestel- maan tarvittiin syöttävältä siilopuolella paineilmayhde, joka pur- män suunnittelussa. kaa syöttöaukon holvissa pellettien pyrkimystä pakkautua siilon Antti-Teollisuus toimitti Hanasaaren voimalaitokselle 100 kuution pellettien varastointisiilon. Siilon lisäksi toimitukseen si- alaosaan. Näitä asioita ei ratkaista käden käänteessä kuin Strömsössä”, kertoo Riku Helle. sältyi ruuvikuljettimet ja elevaattori. Antti-Teollisuuden 25-met- Antti-Teollisuus ratkoo nyt Helsingin Energian kanssa uraa rinen siilo on näkyvällä paikalla Helsingissä Sörnäisten rantatien uurtavalla tavalla teknisiä kysymyksiä, joilla siiloteknologia sekä varressa. hiilen ja pelletin jauhatus kytketään voimalaitoksen polttoproses- ”Siilo sijaitsee tuulisella paikalla. Elevaattori ja kuljettimet siin. ovat kiinni rakennuksessa, mutta siilo pääsee elämään vapaasti tuulen mukana. Toinen haaste paikassa oli lievä ahtaus, sillä toim- 60 enertec 1 / 2013 RISTO VALKEAPÄÄ