enertec 1/2013 - Page 55

Tulevaisuuden sähköverkkoja suunnittelemaan TSS GROUP OY on laajentanut toimintaansa ja tarjoaa VAATIMUKSINA VERKKOJEN MODERNISOINTI JA nyt täyden palvelun suunnittelua sähköverkkoliiketoi- HÄIRIÖTÖN SÄHKÖNJAKELU mintaa harjoittaville yhtiöille. Palveluvalikoima pitää Suunnittelupalvelulle on tarvetta ja kysyntää. ”Maamme nykyiset sisällään muun muassa sähköverkkojen yleissuunnittelun, maasto- ja sähköteknisen suunnittelun, sähkö- verkot on rakennettu pääosin 1960–1970-luvuilla, ja ne ovat tulossa elinkaarensa päähän. Sähkön laatukysymykset, kuten häiriötön jakelu, tukevat modernisointitarvetta. Myös sähköverkkoliike- asemien kokonaissuunnittelun, projektienhoidon sekä toimintaa valvovan viranomaisen valvontamalli kannustaa yhtiöitä rakennuttamis- ja asennusvalvontapalvelun. tehostamaan toimintaansa”, Wallin toteaa. Tulevaisuudessa verkkoyhtiöt eivät välttämättä tee kaikkea työtä itse, vaan hankkivat suunnittelupalvelutkin markkinoilta tar- ”P otentiaalisia asiakkaitamme ovat periaatteessa kaikki Suo- peen mukaan kuten urakointi- ja kunnossapitopalvelut. Tähän messa sähköverkkoliiketoimintaa harjoittavat verkkoyh- suunnittelupalveluja tarjoava yritys tarjoaa ratkaisun. tiöt, joita on yli 80. Palvelujen mahdollisia käyttäjiä ovat myös TSS GROUP OY hakee maltillista kasvua uudelta liiketoimin- verkostourakointiyhtiöt”, toteaa sähkönjakeluyksikön yksikön- ta-alueelta. Wallinin mukaan tavoite on kasvattaa yrityksen liike- johtaja Jussi Wallin. vaihtoa kannattavasti. Samalla uusi palvelu täydentää teollisuus- Marraskuun alussa alkanut toiminta on lanseerausvaiheessa. Wallinin mukaan vastaanotto on ollut rohkaisevaa. Yritykses- ja energiaosaston tuotevalikoimaa liittyen sähkön toimitusketjuun voimalaitoksilta kuluttajille. sä on tarvittavaa alan osaamista, ja uusia osaajia rekrytoidaan parhaillaan. Lisätietoja: www.alte.fi/fi/tss-group/ Sähköverkkojen toimivuus ja häiriötön sähkönjakelu vaativat suunnitteluosaamista. enertec 1 / 2013 53