enertec 1/2013 - Page 54

AJANKOHTAISTA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. Älykkäät sähköverkot ovat osa tulevaisuuden energianhallintaa. Landis+Gyr ja Toshiba kehittävät alan teknologiaa nyt yhteisvoimin. Landis+Gyr tuo markkinoille Toshiban energianhallintatuotteet Toshiban ja Landis+Gyrin yhteistyö laajentaa siirto- ja taan. Landis+Gyr on toimittanut etäluentaratkaisun joka kolman- jakeluverkon tuotteiden tarjontaa Suomen markkinoil- teen projektiin ja yli miljoonaan suomalaiskotiin. Nyt kun asen- la. Alansa edelläkävijöiden synergia vahvistaa myös osaamista ja mahdollisuuksia älykkäiden sähköverkkojen ja innovatiivisten energianhallintaratkaisujen kehittämiseksi. E nusurakat ovat loppumassa, energiayhtiöt panostavat vahvemmin mittaustiedon laajamittaiseen hyödyntämiseen ja älykkäiden sähköverkkojen kehittämiseen. Landis+Gyrin ja Toshiban yhteistyö palvelee myös tätä kehityssuuntaa. Landis+Gyrin tuotevalikoima laajenee myös Toshiban älykkään verkon ratkaisuihin, joilla mahd ollistetaan uusiutuvan ener- täluentaratkaisuja toimittava Landis+Gyr siirtyi Toshiban omis- gian tuotannon hallinta ja ohjaus sekä varmistetaan jakeluverkon tukseen heinäkuussa 2011. Yritysoston taustalla oli yhtiöi- tasapaino ja sähkön laatu. Ratkaisut mahdollistavat myös energi- den tavoite vahvistaa älykkäiden sähköverkkojen liiketoimintaa. an varastointijärjestelmien käyttöönoton ja hyödyntämisen ener- Landis+Gyrin kokemus älykkäästä energianmittauksesta ja suo- giankulutuksen hallinnassa. malaisesta energia-alasta yhdistyy Toshiban maailmanlaajuiseen “Olemme erittäin kiinnostuneita yhteistyöstä suomalaisten osaamiseen koko energiatoimialan kattavista ratkaisuista. Yhteis- energia-alan toimijoiden kanssa. Haluamme yhdistää teknologia- työ tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää uusia teknolo- osaamisemme siihen innovatiivisuuteen, joka on jo tehnyt Suo- gioita ja innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnan eri infrastruktuu- mesta etäluennan edelläkävijän. Tämä tieto ja kokemus tarjoavat rien energianhallintaan. vahvan pohjan älykkäiden sähköverkkojen ja infrastruktuurin ke- Landis+Gyr on etäluennan ja älykkään mittauksen osaaja, jolla on vankka jalansija suomalaisessa energiateollisuudessa. Toshiba hittämiselle”, toteaa Kenichi Mitamura, Landis+Gyrin yhteistyöstä vastaava päällikkö Toshiban T & D -osastolta. puolestaan on maailmanlaajuinen siirto- ja jakeluverkon tuotteiden toimittaja, ja sillä on pitkäaikaista kokemusta laajoista avaimet käteen -toteutuksista. Landis+Gyr laajentaa tuotevalikoimaansa verkkoyhtiöille tuomalla Toshiban siirto- ja jakeluverkkotuotteet Suomen markkinoille. Ensimmäisessä vaiheessa tuoterepertuaari kattaa mm. muuntajat, katkaisijat, suojareleet, LED-katuvalaisimet sekä älykkään verkon ratkaisut. Näin Landis+Gyrin ja Toshiban yhteistyö tuo alalle lisää kilpailukykyisiä vaihtoehtoja niin teknologioiden kuin toimittajienkin suhteen. ”Yhteistyömme myötä Suomen siirto- ja jakeluverkkotuotteiden markkinat saavat kaivatun lisätoimijan, joka tuntee paikallisen markkinan ja toimittaa kilpailukykyisiä huipputuotteita”, kertoo Landis+Gyrin toimitusjohtaja Ari Tolonen. ÄLYKKÄIDEN SÄHKÖVERKKOJEN KYNNYKSELLÄ Suomi on älykkään mittauksen edelläkävijämaita, ja vuoden 2013 loppuun mennessä kaikki energiayhtiöt ovat siirtyneet etäluen52 enertec 1 / 2013 Toshiban siirto- ja jakeluverkon tuotteet ovat osa Landis+Gyrin tuotevalikoimaa.