enertec 1/2013 - Page 52

AJANKOHTAISTA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. Akkuvoima Oy vastaa Smart Grid´in haasteisiin ”U usiutuvien energialähteiden lisääntyminen sähköverkkojen virransyötössä ja ladattavien koneiden kuten sähkö- autojen lisääntyminen asettaa niin sähköverkolle kuin akkutekniikalle uudet haasteet. Suuret energiamäärät, erittäin reaktiiviset aineet, kuten litium ja usein suuret purkaus- sekä varausvirrat asettavat akustoille aivan uusia vaatimuksia, joita ei aiemmin lyijy- ja NiCd akuissa ole tarvinnut ottaa huomioon”, myyntipäällikkö Timo Kanerva Akkuvoima Oy:stä sanoo.     Kanerva toteaa, että litiumakkuteknologia mahdollistaa akkujen käytön aivan uusissa kohteissa ja uudella tavalla. ”Litiumakut vaativat aina kennojen ja koko järjestelmää suojaavan ja ohjaavan akkujen valvontajärjestelmän Battery Manage”Akkuvalikoimamme kattaa akut alle ampeeritunnista jopa ment System´in (BMS).” Smart Grid sovelluksien käyttö kasvaa ja nopeasti energiaa MWh luokan akustoihin. Edustamme useita akkuteknologioita, luovuttavat suuret, usean MW luokan akustot tulevat osaksi säh- mikä antaa mahdollisuuden tarjota teknisesti ja kaupallisesti oi- köverkkoa. Suurten akkujen käyttö energiakonteissa mahdollis- kea tuote vaadittuun kohteeseen. Toimitusvarmuutta takaa laaja taa energian talteenoton ja energiankäytön kulutuksen mukaan. kumppanuusverkosto ja kehittynyt logistiikka.” Päämiestemme tuella, olemme tällä alueella vahva yhteistyökumppani”, hän toteaa.   Lisätietoja: www.akkuvoima.fi AIRFIL OY:n palvelu lisääntyy AIRFIL OY on solminut uuden yhteistyösopimuksen PECOFacet -tuotteiden markkinoinnista sekä Suomessa että myös Venäjällä. T uotteet ovat öljyn ja polttoaineiden käsittelyssä tarvittavia ko- tävät niille asetetut korkeat vaatimukset. Airfil Oy tarjoaa laatua konaisia suodatusyksiköitä sekä yksittäisiä pienempiä koko- ja toimitusvarmuutta. naisuuksia. Ilmansuodatukseen myymme omia valmistamiamme suodattimia. Voimalaitosten imuilmasuodatuksessa tuotteemme ovat saaneet isoilta käyttäjiltä hyvän vastaanoton. Suodattimien suodatusaste on korkea ja painehäviöt alhaiset ja ne toimivat vaikeissa talviolosuhteissakin moitteettomasti. Meiltä löytyy myös maakaasusuodatukseen soveltuvat suodattimet ja vastaavia patruunoita nykyisiin käytössä oleviin yksiköihin. Prosessin vesisuodattimien tuotanto on lisääntynyt jatkuvasti. Voimalaitoksia varten valmistettavat lauhdevesipatruunat täyt- 50 enertec 1 / 2013 Lisätietoja: www.airfil.fi