enertec 1/2013 - Page 50

AJANKOHTAISTA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. F oster Wheelerin toimittama, maailman suurin 100% biomas- Kuvat: Foster Wheeler Energia Oy / Seppo Kaksonen Maailman suurin biomassaa polttava kiertopetikattila käynnistyi etuajassa KATTAVA POLTTOAINEVALIKOIMA saa polttava 205 MWe kiertopeti- eli CFB-kattila Polaniecin voi- Foster Wheelerin ’Advanced Bio CFB’ -laitoksen polttoaineena malaitoksella Puolassa siirtyi kaupalliseen käyttöön 15.11.2012, käytetään puuhaketta sekä 20% pelto- tai muuta agrobiomas- kuusi viikkoa edellä aikataulua. Laaja toimituskokonaisuus, kat- saa. “Laajasta polttoainevalikoimasta johtuvat haasteet on selvi- tilatoimitus apulaitteineen, biomassan varastointi ja kuljetuslait- tetty yhteistyössä asiakkaan kanssa, lisäksi testaamme myös uusia teet sekä maanrakennustyöt, asennus ja käyttöönotto, toimitettiin tulevaisuuden biopolttoaineita”, Natunen kertoo. Polaniecin bio- yhteistyöhankkeena Foster Wheelerin Puolan tytäryhtiön kanssa voimalaitoksen kiertopetikattilan parhaita ominaisuuksia on pie- avaimet käteen -periaatteella. nipäästöisyys. Savukaasuemissioiden rajat ovat 150 mg/m3n NOx, 150 mg/m3n SO2, 50 mg/m3n CO and 20 mg/m3n pöly. “Kattilassa SUJUVA YHTEISTYÖ VARMISTI TEHOKKAAN on sähkösuodatin (ESP), ammoniakkiruiskutus sekä tulipesään, et- PROJEKTITOTEUTUKSEN tä sykloniin sekä katalyyttinen puhdistus (SNCR+SCR), joiden avul- Haastavan suurella toimituslaajuudella toteutettu kattilalaitos siir- la tiukimmatkin päästövaatimukset täytetään”, Natunen kuvaa. tyi kaupalliseen käyttöön kuusi viikkoa edellä aikataulua. “Foster Wheelerin puolalainen ja suomalainen työmaahenkilöstö toimi hyvin ryhmänä. Tämä projekti osoittaa, että yhteistyöllä saamme haastavatkin projektit kaupalliseen käyttöön suunnitellusti ja jopa etuajassa”, toteaa projektipäällikkö Marko Natunen. EDISTYKSELLINEN KATTILALAITOS Polaniecin edistyksellinen, erityisesti vaikeiden biomassojen polttoon suunniteltu kattilalaitos mahdollistaa laajan polttoainevalikoiman hyödyntämisen korkealla palamishyötysuhteella ja mata lalla päästötasolla. Kattilan höyryarvot ovat 158.3/135.1 kg/s, 535/535ºC ja 127.5/19.5 bar(a). Siinä on kestävyyttä, luotettavuutta ja suorituskykyä parantavia erikoisominaisuuksia, joita tarvitaan biomassan poltossa, kuten Intrex-päätetulistimet. CFB- eli kiertopetiteknologialla saadaan hiilidioksidipäästöjä merkittävästi vähennettyä suuressa kokoluokassa käytettäessä biomassaa polttoaineena. 48 enertec 1 / 2013 KALLE NUORTIMO