enertec 1/2013 - Page 45

KOKONAISVASTUULLISTA VARAVOIMAA, LUOTETTAVAA ELINKAARIPALVELUA. AGCO POWER OY GenPowex Vesimyllynkatu 3, 33310 Tampere Puh. 03 341 7111, Faksi 03 343 3114 info.agcopower@AGCOcorp.com www.genpowex.fi Luotettavat varavoimalaitokset AGCO Power Oy GenPowex on suunnitellut ja val- GenPowex tarjoaa asiakkailleen kokonaisvastuullista pal- mistanut luotettavia dieselkäyttöisiä varavoimalai- velua käsittäen tarvittaessa toiminnot hankesuunnittelusta aina toksia vaativiin kohteisiin jo vuodesta 1952 lähtien. T huolto- ja varaosapalveluun. Toimittamamme laitokset suunnitellaan pohjoismaisiin olosuhteisiin soveltuviksi. Toimittamistam- ehdas perustettiin 1942 ja tunnettiin aina 1990-luvun puo- me varavoimalaitoksista löytyy dokumentit arkistostamme, mikä liväliin asti nimellä VALMET. Sen jälkeen yrityksen nimenä oli on mahdollistanut teknisen tuen sekä varaosa- ja huoltopalve- SISU DIESEL aina lokakuuhun 2008 asti. Nykyisin olemme osa lun jopa 40 vuotta vanhoihin laitoksiin. kansainvälistä AGCO -yhtymää. Tämän vuoden aikana yrityk- Vuosikymmenten kokemuksella suunnittelemme ja valmis- sen nimeksi on vakiintunut AGCO Power; GenPowex on AGCO tamme kunkin kohteen tarpeiden mukaisen luotettavan vara- Powerin tuotemerkki. voimalaitoksen. Tyypillisiä käyttökohteita valmistamillemme varavoimalaitoksille tehoalueella 60–2000 kVA ovat mm. sairaalat, virastot Olemme esillä Verkostomessuilla Tampereen messukeskuksessa 30.–31.1.2013 osastolla A 1102. ja liikekiinteistöt, tietoliikennekeskukset, konesalit, teollisuuslaitokset, maatalous sekä energia- ja vesilaitokset. maanalaisia tiloja ekotehokkaille tietokonesaleille. Lisätietoja: www.genpowex.fi Helsingin Energian kaukojäähdytys tuotetaan yhteensä 15 toisistaan riippu- reitin ja mahdollistavat katkeamattoman toimitu