enertec 1/2013 - Page 44

neksi suurin kaukojäähdytysjärjestelmä, taa kaukolämpötehoa, jolla voisi lämmit- mön talteenotosta ja siirtää sen lopulta jonka kasvuvauhti on Euroopan nopein- tää 30 000 asukkaan kaupungin. käytettäväksi Espoon kaupungin kauko- ta, ja käytettävissä on myös yksi maailman ekotehokkaimmista kaukoläm- pöjärjestelmistä. Kaukojäähdytyksen ja ”Kaukojäähdytyksen laajentuminen jatkuu kasvavan kysynnän myötä”, lupaa Riipinen. lämpöverkossa. Laskelmien mukaan talteen otettu lämpö riittää vuodessa 1 500 omako- kaukolämmön älykäs energiajärjestelmä Kaukokylmä jyllää myös Espoossa titalon lämmittämiseen. Lisäksi konesalin konesaleissa säästää huomattavan määrän Tiedon konesalissa, joka on ollut toimin- energiatehokkuuden vuoksi kaupungin hii- sähköenergiaa, vähentää CO2-päästöjä ja nassa kohta kaksi vuotta. Wired-lehti nosti lidioksidipäästöjen odotetaan pienenevän ottaa hukkalämmön hyötykäyttöön”, Rii- tulokkaan maailman yhdeksän energiate- 10 000 tonnia vuodessa. pinen toteaa ja lisää, että konsepti onkin hokkaimman konesalin joukkoon ja Tieto herättänyt merkittävää maailmanlaajuista aikoo jatkaa energiaystävällisiä investoin- KYLMÄBISNES KASVAA KOHISTEN kiinnostusta. tejaan myös tulevaisuudessa. Helsingin Energia on halukas tarraamaan Myös Espoon konesalin viilennys pe- tietokonesalien tarjoamiin mahdollisuuk- KYLMÄÄ KYYTIÄ rustuu kylmän veden kierrättämiseen kes- siin entistäkin laajemmassa mittakaavassa. Tällä hetkellä Helsingin Energia tuottaa kuksen jäähdytysjärjestelmässä, joka tar- Bisneksessä on järkeä, sillä kantakaupun- noin 100 megawattia kaukojäähdytystä koittaa sitä, että pumppuasema huolehtii gin alla Helsingissä on valmis kaukojäähdy- kiinteistöjen jäähdyttämiseen. Määrä vas- veden uudelleen viilennyksestä sekä läm- tys- ja kaukolämmitysverkosto ja runsaasti Kuva: Helsingin Energia / Jakke Nikkarinen 42 enertec 1 / 2013