enertec 1/2013 - Page 41

Lämpövoimalaitos, Haapajärvi, NK1 Single Mestaruussarjan ovet Valitse Champion Door kangasnosto-ovet ja jakoseinät! Saat suuriin kohteisiin varmakäyttöiset ja pitkäikäiset, hyvin eristävät ja lähes huoltovapaat ovet. www.championdoor.com ekotehokkaalla kaukojäähdytyksellä. Ka- myös kiinteistökohtaiseen energian tuo- merkki suomalaisesta teknologiaosaami- lasatamaan rakennettavaan uuteen säh- tantoon. Esimerkiksi mittavia aurinkoener- sesta. köasemaan taas on kehitteillä sähkövaras- gian hyödyntämishankkeita ei olla Suo- ”Tulevaisuuden sähköverkko vaatii to, jonka purkauskapasiteetti vastaa noin messa vielä nähty, mutta Kalasatamassa älyä, jotta kykenemme vastaamaan tule- 4 000 aurinkopaneelin huipputehoa. moiset pilotit ovat erittäin toivottuja. Hel- vaisuuden haasteisiin hiilidioksidipäästöjen Helsingin Energia ja Helen Sähkö- singin Energiassa uskotaan, että laitteiden vähentämisestä ja uusiutuvien energian- verkko Oy kehittävät yhteistyössä ABB:n ja talteenottoteknologian kehittyessä au- tuotantomuotojen integroimisesta verk- ja muun kumppaniverkoston kanssa uusia, rinkosähkö voi saada Suomessakin mer- koon”, toteaa Kronman.  innovatiivisia ratkaisuja, jotka mahdollista- kittävän roolin.  vat tehokkaan energiankäytön sekä uu- Liiketoiminnan kehitysjohtaja Dick siutuvien energialähteiden hyödyntämisen Kronman ABB:ltä uskoo, että Kalasatama Kalasatamassa.  on ”kansainvälisestikin merkittävä” älyk- Kalasatamassa halutaan panostaa kään sähköverkon mallialue ja hyvä esi- SAMI J. ANTEROINEN enertec 1 / 2013 39