enertec 1/2013 - Page 31

sessä sekä sähkömarkkinoiden toiminnan le, jolloin syntyy uusia palveluita. Tästä on luttajan ja sähkömarkkinaosapuolten vä- kehittämisessä”, Tuovinen pohtii. hyötyä sähkön tuotanto-, siirto-, jakelu- ja lillä.” Mukana on myös paljon sellaisia ominaisuuksia, joita tällä hetkellä ei vielä juu- Saksassa energia-arvoketjun muutos myyntiyhtiöille mutta entistä suuremmas- on jo meneillään. sa määrin myös itse kuluttajalle. rikaan hyödynnetä. Ne liittyvät esimerkiksi ”Älyverkko muun muassa tukee au- ”Siellä ollaan luopumassa ydinvoi- mittarin kykyyn lähettää erilaisia hälytyksiä. tomatisoinnin lisäämistä ja sähköverkkoyh- masta ja keskitytty paljolti uusiutuviin ener- Sähk