enertec 1/2013 - Page 27

voi todeta siitä, että kiinteistön sähkölaitteet toimivat oudosti tai valot palavat normaalia kirkkaammin tai himmeämmin. Asukkaat voivat saada sähköiskun esimerkiksi metallikuorisesta laitteesta. Nollavika voi myös rikkoa sähkölaitteita ja mahdollisesti aiheuttaa tulipalovaaran. ”Jotkut vaihejännitteet nousevat suuremmiksi, toiset taas pienenevät – ja kumpikin saattaa olla huono asia. Kompressorit voivat mennä alijännitteestäkin rikki, ja ylijännite voi hajottaa elektroniikkalaitteita.” ”Sähköyhtiöt pyrkivät korjaamaan nollaviat mahdollisimman nopeasti. Ensi vaiheessa kytketään sähkönsyöttö pois päältä, ja sitten mennään korjaamaan”, Lindberg vakuuttaa. Ongelma on, että nollavikaa ei aina pystytä havaitsemaan ajoissa. ”Nykyaikaisissa etäluettavissa sähkömittareissa on kuitenkin analysointiominaisuuksia, joilla saadaan tietoa verkon tilasta: ovatko jännitteet päällä ja onko verkossa nollavikaa. Jos kaikki ei ole kunnossa, voidaan lähettää pikaisesti korjausväkeä paikalle”, Lindberg mainitsee. Osalla uudentyyppisistä ’älykkäistä’ sähkömittareista pystytään myös katkaisemaan sähkönsyöttö etäohjausta käyttäen. ”Suomi on tämän teknologian etulinjassa. Vuoden 2013 loppuun mennessä lähes kaikissa Suomen kulutuspaikoista pitäisi olla etäluettavat sähkömittarit.” ”Yllättävän paljon nollavikoja sinänsä esiintyy verkoissa, mutta käsittääkseni viime aikojen myrskyjen aiheuttamat viat eivät käytännössä ole johtaneet vakaviin vaarati- Uusi kevyt 20 kV kaapeli haja-asutusalueille säävarmaan verkkoon lanteisiin”, sanoo Lindberg. LISÄÄ TIETOA JA OSAAMISTA Energiateollisuus ry:ssä uskotaan verkostoasentajien ammattitaitoon, mutta asentajien ikärakenne hiukan huolestuttaa. Haja-asutusalueiden tehontarpeisiin kehitetty AHXAMK-WPL 20 kV 50 on kevyen kapeli-järjestelmän monimuotoinen kaapeli. ”Jos verkkoinvestoinnit etenevät tavoitteiden mukaan, niin varmaankin kohta tarvitaan lisää ammattitaitoista väkeä töihin. Toisaalta työn luonne myös muuttuu”, Lindberg pohtii. ”Asentajien keski-ikä alalla on suhteellisen korkea, ja ilmajohtotyö on fyysisesti aika raskasta. Seuraavien kymmenen vuoden aikana käytännössä noin neljännes nykyisestä työvoimasta jää eläkkeelle.” ”Toisaalta, jos uudet verkot rakennetaan maakaapeloinneilla, niin alalle tulevat uudet asentajat eivät välttämät- - Monimuotoinen konsepti erilaisiin asennustekniikoihin - Kevyt käsitellä ja asentaa - Pitkittäin ja poikittain vesitiivis - Järjestelmätestattu kapelivarusteisiin tä opi kaikkia ilmajohtotöiden ’niksejä’. Suurhäiriöiden sattuessa tarvitaan ilmajohto-osaamistakin.” Parhaillaan on internetissä Hengenvaara.fi -sivustolla kampanja, jossa muistutetaan esimerkiksi koneyrittäjiä ilmajohtojen ja maakaapelien sähköturvallisuusriskeistä. Kampanjassa ovat mukana Energiateollisuus ry, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES sekä useita sähköyhtiöitä. Tervetuloa osastollemme A 918 Verkosto 2013 -messuille Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen 30.–31.1.2013 ”Sivustolla on neljä tietoiskuvideota sähkötapatur- Pidetään yhtä ja yhteyksiä www.reka.fi