enertec 1/2013 - Page 13

Saksan kantaverkkoyhtiöt yrittävät sopeutua nykyiseen kansalliseen politiikkaan suunnittelemalla pohjois-etelä tasavirtayhteyksiä. Tämän tekniikan hallitsevat Siemensin lisäksi myös ABB ja Alsthom. ”Jotkut kuitenkin hyötyvät Euroopan sähkösekasorrosta; ranskalaiset eivät nurise, mikä kertoo, että heillä on asiat varsin hyvin”, Supponen sanoo. ”On myös erotettava kaupallinen ja fyysinen sähkövirta. Ranska vie pisimmän korren kaupallisesta virrasta. Sen kautta sähkö virtaa sujuvasti Italiaan, joka on suuri sähkön ostaja Euroopassa, ja Ranska saa siitä hyödyn. Saksan tilanne puolestaan pahenee koko ajan, kun puhutaan fyysisestä virrasta”, hän toteaa. YHTEISKUNNALLINEN HYÖTY LÖYDETTÄVÄ HINTAEROISTA Supposen tutkimus osoittaa, että on mahdollista kehittää tasapuolisia kriteereitä rajajohtoinvestoinneille. ”Keskeinen tekijä on yhteiskunnallisen hyödyn löytäminen eri maiden välisistä hintaeroista”, Supponen toteaa. ”Sähkönsiirtoverkkoyhtiöiden yhteisön ENTSO-E:n tekemän ensimmäisen kymmenvuotissuunnitelman sisältämien investointien tuoma yleinen hyöty jäsenmaille on arviolta 700 miljoonaa euroa vuodessa.” Supposen ajatuksille antaa pontta se, että hän tulee Suomesta, joka on yhden hinta-alueen maa ja hyvin integroitunut pohjoismaiseen kokonaisuuteen sekä itään. Suomessa sähköjärjestelmä on ollut koko maan taloudellisen kehityksen kannalta avainkysymys. Moniin hinta-alueisiin ovat jakautuneet Norja, Italia, Tanska, Englanti ja myös viime vuodesta lähtien Ruotsi. Suomalaiset sähkömiehet ovat osanneet hoitaa asiansa rationaalisesti. Sitä on alan ulkopuolisten ehkä vaikea ymmärtää, sillä vanhat päätoimijat teollisuus ja valtion voimayhtiö Imatran Voima (IVO) olivat muodollisesti toistensa kilpailijoita. Teollisuudella oli omat hintansa ja IVOlla omansa. Sähkön toimittaminen teollisuudelle omakustannushintaan Mankala-periaatteen -mukaisesti on ollut keskeinen yhdistävä tekijä. Koko yhteiskunta on saanut lisäarvoa siitä. Allekirjoittanut törmäsi yhteyteen parikymmentä vuotta sitten Etelä-Suomen Voiman historiatyön yhteydessä. Sain käsiini ESV:n ja IVOn sähkökaupan päiväkirjat, jotka kertoivat vilkkaasta kaupankäynnistä. Yhteys oli tärkeä asia, sähkö otettiin siltä, TSS GROUP tarjoaa monipuolista teollisuuden ja talotekniikan suunnitteluosaamista – joustavasti ja kustannustehokkaasti. Olemme tuottaneet lisäarvoa asiakkaillemme yli 25 vuoden ajan. Kestävä kehitys, energiatehokkuus ja elinkaariajattelu johtavat toimintaamme. HYVIN SUUNNITELTU TOIMII JA NÄKYY Sähkö- ja automaatioyksiköstämme asiakkaamme saavat monipuolista sähkö- ja automaatiosuunnittelua. Prosessisähkö- ja automaatiotuotteiden lisäksi suunnittelemme teollisuusympäristössä ratkaisut sähkönjakelu-, tele-, turvaja rakennussähkötarpeisiin. Kokeneen henkilöstömme erikoisosaamista ovat myös jakeluverkon sähköasemien ja muuntamoiden suunnittelutehtävät sekä erilaiset varavoimalaitteistot. Teollisuuspalveluiden toiminta-alueita ovat energia-, metsä- ja kemianteollisuus, ympäristötekniikka sekä näihin liittyvät laitteistot ja järjestelmät. joka halvimmalla sai, ja voitot pantiin puoliksi. Myös monilta ylimääräisiltä investoinneilta vältyttiin. Kansalliset ja yritysten intressit ovat siis kohdanneet Suomessa jo vuosikymmeniä sitten. ”Tämä voi toimia myös Euroopan tasolla, kun kantaverkkoyhtiöt ovat eriytettyjä. Se etu, joka meillä pantiin puoliksi sähköyhtiöiden kesken, tulee kilpailun kautta kuluttajan hyödyksi. Jos maiden välille jää hintaeroja, pullonkaulatulot ottaa kantaverkkoyhtiö ja hyödyn saa jälleen kuluttaja halvemman verkkotariffin muodossa”, Supponen toteaa. Supponen viittaa myös Suomen Fingridin ja Svenska Kraftnät´in väliseen matalien siirtohintojen politiikkaan ja kor- SÄHKÖNJAKELUN SUUNNITTELUPALVELUT Suur-, keski-, ja pienjänniteverkkojen yleissuun