enertec 1+2/2019 - Page 57

VALAISTUKSEN PARANTAMINEN ON HELPPO ILMASTOTEKO JA SÄÄSTÖKEINO KIINTEISTÖJEN ENERGIANKULUTUKSESTA valaistus poa, sillä tarjoukset voivat vaihdella niin valaistuksen laatu­ haukkaa lämmityksen jälkeen suurimman osan ja kuntien säh- ominaisuuksien kuin erilaisten laskennassa käytettyjen tausta- könkulutuksesta jopa kolmasosan. Valaistuksen parantaminen tietojen ja lukujen osalta. onkin erityisen helppo ja kustannustehokas energiansäästötoi- menpide ja ilmastoteko kiinteistön omistajille ja taloyhtiöille. Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uskin mukaan valaistuk- ”Motivan tuottama VALTTI-elinkaarikustannuslaskuri on tar- koitettu valaistushankinnan kokonaiskustannusten vertailuun, kun käytettävissä on tarjouksia tai alustavia hintatietoja valais- sen parantaminen on vaivaton toimenpide verrattuna moneen tavan kohteen valaistusratkaisusta. Laskennassa huomioi- muuhun energiatehokkuutta parantavaan korjaushankkeeseen. daan muun muassa investointi-, energia-, huolto- ja kunnossa­ ”Samalla valaistuksen laatukin yleensä paranee”, Suur-Uski sanoo. pitokustannukset. Laskuri on kaikille avoimesti saatavilla Valaistustieto.fi -sivustolta ja se on kehitetty yhteistyössä Eniten Motivasta kysellään valaistusinvestointien kustan- ammattihankkijoiden ja valaistusalan asiantuntijoiden ja yritys- nuksista ja kannattavuudesta. Suur-Uskin mukaan valaistuksen ten kanssa. Laskuri onkin sivuston haetuin ja käytetyin sisältö”, parantaminen kannattaa moninaisten hyötyjen takia; uudis- Suur-Uski kertoo. tettu valaistus vaatii yleensä vähemmän huoltoa, valaistuksen Motiva ja Kiinteistöliitto tekivät syksyllä 2018 talo­yhtiöille laatu, turvallisuus ja käyttömukavuus paranevat ja energian­ kyselyn erilaisista energiatehokkuustoimenpiteistä. Alle puo- kulutus ja siten myös päästöt vähenevät. let noin 200 vastaajasta ilmoitti, että taloyhtiössä on jo Jos kiinteistöstä löytyy jo ledit, seuraavaksi huomio kannat- taa kiinnittää valaistuksen ohjaukseen. tehty parannuksia sisä- tai ulkovalaistukseen tai valaistuksen ohjaukseen. ”Ohjatulla valaistuksella parannetaan nimenomaan turval- ”Näin ollen monesta taloyhtiöstä löytyy vielä vaivattomia lisuutta ja saavutetaan säästöjä, kun valot ovat päällä vain sil- keinoja energiansäästöön ja ilmastotekoihin. Helpoiten pää- loin kun niitä tarvitaan”, Päivi Suur-Uski muistuttaa. see alkuun ehdottamalla seuraavan yhtiökokouksen asialistalle valaistuksen energiatehokkuuden parannusmahdollisuuksien Kustannuksia kannattaa vertailla huolellisesti – Motivan VALTTI-laskuri ajaa hankkijan etua Tarjousten vertailu valaistusuudistuksen yhteydessä ei ole help- selvittämistä”, Suur-Uski kannustaa. n   Lisätietoja: paivi.suur-uski@motiva.fi, www.valaistustieto.fi HANHIKIVI 1 -RAKENNUSTYÖMAAN YLEISÖPÄIVÄÄN OSALLISTUI 3 400 VIERAILIJAA HANHIKIVI 1 -ydinvoimalahankkeen rakennustyömaalla jär- Yleisöpäivään osallistui kaikkiaan 3 400 vierailijaa jestettiin jokavuotinen avointen ovien yleisöpäivä. Tapahtuman Pyhäjoelta, Raahesta, Kalajoelta ja naapurikunnista. järjesti hankkeen tilaaja- ja omistajayhtiö Fennovoima ja sii- Vierailijat pääsivät vierailemaan työmaalla hen osallistui myös Rosatom ja muita hankeyhtiöitä. bussikiertoajelulla ja saivat yksityiskohtaista tietoa hankkeesta, koskien esim. sen turvajärjestelyjä ja ympäristönsuojelua. ”Ydinvoimaloiden turvallisuudesta ja hyödyistä ei voi kertoa lähialueen asukkaille olematta avoin. Näytimme tänään koko hankejoukkueen kanssa kaikille sen, miten Hanhikivi 1:a toteutetaan, miten harmonisesti se sulautuu ympäröivään maisemaan ja mitä uusia mahdollisuuksia se tuo paikalliselle väestölle”, totesi projektijohtaja Aleksei Kalinin Rosatomin tytäryhtiö RAOS Project Oy:stä. Hanhikivi 1:n yleisöpäivä on pidetty vuosittain vuodesta 2016 lähtien. Hankkeen toteutusalueen tiedotuksesta vastaavat Pyhäjoelle avatut Fennovoiman ja RAOS Projectin toimistot, sekä pääurakoitsija Titan 2:n toimisto Helsingissä.   n Lisätietoja: www.fennovoima.fi 1–2 /  2019  enertec 57