enertec 1+2/2019 - Page 55

KAUKOLÄMPÖ UUDISTUU: HELEN HALUAA OSTAA ASIAKKAILTAAN YLIJÄÄMÄLÄMPÖÄ KUVA: KARI PILKKAKANGAS Helen haluaa ostaa yritysten ja kiinteistöjen ylimääräisiä lämpöjä. Avoimella kaukolämmöllä lisätään lämmön hankinnan monimuotoisuutta ja edistetään kiertotaloutta sekä ilmastoneutraalia energiantuotantoa. AVOIMESSA KAUKOLÄMMÖSSÄ hyödynnetään kauko- Helenin ostaman lämmön hinnoittelu on läpinäkyvää ja lämpöverkkoa entistä monipuolisemmin. Kaukolämpöä voi- kaikille tuottajille tasapuolista. Ostettavan lämmön hinnat daan tuottaa yhä tehokkaammin sekä talouden että ympäris- vaihtuvat vuodenajan mukaan, ja ne ovat nähtävillä tön kannalta. helen.fi-sivuilla. n Kaksisuuntainen lämpökauppa on tarkoitettu sellaisille Helenin kaukolämpöä käyttäville kiinteistöille, yrityksille ja Faktat: asuintaloille, joiden toiminnassa syntyvä lämpö sopii sellaise- •  Avoimella kaukolämmöllä tarkoitetaan kaksisuuntaista naan kaukolämpöverkossa hyödynnettäväksi. Kaupankäynti- lämpömarkkinaa, jossa asiakkaat voivat sekä ostaa mahdollisuudet selvitetään tapauskohtaisesti. kaukolämpöä että myydä tuottamaansa lämpöä Esimerkiksi teollisten toimijoiden prosesseissa voi syn- tyä suoraan hyödynnettävissä olevaa, riittävän korkean läm- energiayhtiölle. •  Helen ostaa lämpöä kohteista, joiden tuottama lämpö pötilan lämpöä. Sen sijaan kiinteistöosake- ja asunto-osake- soveltuu kaukolämpöverkossa hyödynnettäväksi sellaisenaan. yhtiöissä saattaa olla matalan lämpötilan lämpöä, joka vaa- Kaukolämpöveden lämpötila vaihtelee vuodenaikojen tii lämpötilatason nostoa ennen kuin sitä voidaan hyödyntää mukaan +80 ja +115 ºC välillä. kaukolämpöverkossa. ”Kun asiakas myy ylimääräisen lämpönsä Helenille, hän •  Tavallisessa asuinrakennuksessa syntyvä lämpö on Helenin hyödynnettävissä, kun kiinteistöllä on käytössään omaa samalla parantaa energiatehokkuustoimiensa kannattavuutta, lämmöntuotantokalustoa kuten lämpöpumppuja, joilla lämpö osallistuu Helsingin päästöttömään lämmittämiseen ja on voidaan jalostaa kaukolämpöverkossa hyödynnettäväksi. mukana edistämässä ilmastoneutraalisuutta”, sanoo johtaja Marko Riipinen Helenistä. ”Helen haluaa hyödyntää olemassa olevaa kaukolämpö- •  Helen maksaa ostamastaan lämmöstä julkisen hinnoittelumallin mukaisesti. Lämmön ostohinta vaihtelee vuoden eri hinnoittelukausien mukaisesti. Siihen vaikuttavat verkkoa mahdollisimman tehokkaasti. Ylijäämälämpöjä hyö- ajankohdan kaukolämmön tuotantokustannukset ja dyntämällä voimme vähentää fossiilisten polttoaineiden käyt- kaukolämmön kysyntä. töä ja parantaa energiajärjestelmämme energiatehokkuutta”, Riipinen jatkaa. Lisätietoja: www.helen.fi 1–2 /  2019  enertec 55