enertec 1+2/2019 - Page 53

REAALIAIKAINEN NÄKYMÄ VERKON YLLÄPITOTYÖHÖN Verkon tilan reaaliaikainen seuranta on jo pitkään ollut olennainen osa verkkojen ylläpitoa. Toimintavarmuutta ylläpitävän huoltohenkilöstön ohjaus ja heidän käyttämänsä kaluston tiedot ovat kuitenkin vielä harvoin reaaliaikaisia. Kaikki ajoneuvot ja koneet yhdessä näkymässä Kiho Tehtävät -palvelu tarjoaa helpon tavan yksittäisten Kiho-palvelut soveltuvat kaikenlaisten ajoneuvojen, työkalu- työtehtävien hallintaan. Työtehtävät voidaan luoda jen, peräkärryjen ja muun kevyen kaluston paikantamisen joko toimistossa tai kentällä ja työlle voidaan hakea erittäin kustannustehokkaasti. Kaluston sijainnit ja reitit näky- maantieteellisesti lähin suorittaja. Työtehtävät kuitataan vät yhdessä karttanäkymässä ja sijaintiraportteja voi hakea ja mahdolliset kuvat sekä tekstiselitteet lisätään helposti alueittain. Kalustolista mahdollistaa huoltohistorian ylläpidon älypuhelimella. Palvelu mahdollistaa nopean reagoinnin ja ilmoittaa ennakoivasti huolto- tai katsastustarpeista. kiireellisiin kunnossapitotehtäviin ja parantaa näin verkon toimintavarmuutta. Kunkin tehtävän suorittamiseen Optioina työajanseuranta ja käytetty aika sekä matka tallentuvat automaattisesti ja työtehtävien hallinta mahdollistavat kustannusten seurannan sekä mahdollisen Kiho Työajanseuranta mahdollistaa työaikatietojen keräämi- laskuttamisen. n seen joko ajoneuvoilta tai mobiililaitteilta. Palvelun tilanne­ seurantanäkymästä näkee reaaliaikaisesti ketkä ovat kirjautu- neet työhön millekin kustannuspaikalle. Lue lisää: www.kiho.fi 1–2 /  2019  enertec 53