enertec 1+2/2019 - Page 44

dollista ohjata tehokkaammin yksinkertaisestikin esimerkiksi kuitenkaan korjaa esimerkiksi vuotavia ikkunoita tai huonosti huoneistojen mitatun lämpötilan ja mahdollisesti esimerkiksi toimivaa lämmitysverkostoa.” sääennusteiden perusteella.” Mistä taloyhtiöiden kannattaisi edetä, jos kiinnostus ener- giatehokkuuden parantamiseen heräsi viimeistään nyt? Pienet asiat kuntoon ”Sanoisin, että on hyvä yksinkertaisesti selvittää oman Heinaro muistuttaa kuitenkin, että lähtötilanteella on vaikutusta taloyhtiön tilannetta ja katsoa aiemmin mainitsemani yksin­ eli ne pienetkin toimenpiteet täytyy olla tehtynä. kertaiset toimenpiteet. Kannustaisin myös siihen, että talo­ ”Säästöt automaatiolla vaihtelevat huomattavasti talo­ yhtiössä aktivoitaisiin myös asukkaita/osakkaita mukaan yhtiön lähtötilanteen mukaan ja itse korostaisin erityisesti sitä, asiaan ja vietäisiin myös tietoa heille siitä, mitä he voivat itse että älykkäillä järjestelmillä talon olosuhteita saadaan usein tehdä ja mitä heidän toisaalta tulisikin omassa asunnossaan ohjattua tarkemmin ja tehokkaammin. Pelkkä automaatio ei tehdä”, Heinaro sanoo. n 44 enertec   1–2 /  2019